Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych,
a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno
-prawną ochronę
prawa do prywatności.

Rok szkolny 2019/2020

Inspektor Danych Osobowych

Izabela Malinowska – Szabowska

mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl  

Zastępca Inspektora Danych Osobowych

Monika Drobnik

mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl

 

Klauzula informacyjna ogólna

(plik do pobrania)

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content