27 listopada
Sejm ustanowił patronów 2021 r.

⇒ ich sylwetki prezentujemy poniżej

 

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Informacje ogólne:

Godziny otwarcia biblioteki

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

Czytelnia internetowa oraz księgozbiory aktualne z zeszłych lat – ZAPRASZAMY!!!

 

kardynał Stefan Wyszyński

 

W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. Kardynał Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

 

„Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie.

Stanisław Lem

 

Najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science- fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza.

 

„W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

Krzysztof Kamil Baczyński

 

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

 

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu”- podkreślono w tekście dokumentu.

Cyprian Kamil Norwid

 

Wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W swej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno- europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

 

„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”- czytamy.

 

Tadeusz Różewicz

 

Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

 

„Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono.

 

Rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne:

Godziny otwarcia biblioteki

Regulamin biblioteki, regulamin centrum multimedialnego oraz czytelnia internetowa i księgozbiory aktualne z zeszłych lat.

To pierwszy literacki Nobel dla naszego obywatela od 23 lat.

Wcześniej laureatami tej nagrody byli: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Władysław Reymont i Henryk Sienkiewicz.

Olga Tokarczuk (ur. 29 stycznia 1962 w Sulechowie) – polska psycholog, pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, dwukrotnie otrzymała Nagrodę Literacką „Nike”(2008, 2015).

W 2016 roku została laureatką pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej Kulturhuset Stadsteatern (Domu Kultury i Teatru Miejskiego) w Sztokholmie.

W naszej bibliotece znajdziesz następujące książki jej autorstwa:

" GRA NA WIELU BĘBENKACH"

To zbiór 19 opowiadań, bardzo zróżnicowanych, zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym. Wszystkie jednak łączy charakterystyczne dla prozy Tokarczuk połączenie obnażania świata z kłamstw z pociechą płynąca z odnajdowania radości w drobnych rzeczach

"BIEGUNI"

Książka doceniona przez jury nagrody Bookera to powieść o podróży, rozumianej na wiele różnych sposobów. Bohaterowie Tokarczuk, nazwani Biegunami, czują potrzebę ciągłego przemieszczania się, które dla nich oznacza tak naprawdę wolność.

" PRAWIEK I INNE CZASY"

Tytułowy Prawiek to fikcyjna wioska leżąca w centrum naszego kraju. Zamieszkują ją dwie rodziny, Boskich i Niebieskich, których kolejne pokolenia są bohaterami utworu. Ale nie jest to zwykła saga rodzinna, lecz mityczna opowieść, której wątki fabularne przeplatają się z fragmentami o charakterze refleksyjno-filozoficznym.

"E. E."

Druga w dorobku Olgi Tokarczuk powieść pod tytułem "E.E." to historia osadzona w pierwszych latach XX wieku. Wyraźnie widać w niej fascynację pisarki obszarami wykraczającymi poza ludzki rozum. Tytułowa E.E., czyli Erna Eltzner to nastolatka, która zostaje uznana za medium.

Rok szkolny 2018/2019

Informacje ogólne:

Godziny otwarcia biblioteki i bibliotekarze

Regulamin biblioteki, regulamin centrum multimedialnego oraz czytelnia internetowa aktualne z zeszłego roku szkolnego 2017/2018

Nasza szkolna biblioteka prowadzi proces komputeryzowania księgozbioru.

Wszystkie pozycje multimedialne, woluminy są na bieżąco wprowadzane do systemu bibliotecznego Progman.

Komputeryzacja zbiorów prowadzona jest przy równoczesnej selekcji księgozbioru i systematycznym wycofywaniu pozycji.

W styczniu bieżącego roku ukończono komputeryzację literatury fachowej z dziedziny Moda i Krawiectwo oraz Fryzjerstwo i Stylizacja.  

Zbiory te są wyjątkowe, bo unikatowe. Stanowią cenny dokument historii i rozwoju zawodów, których kształcenie oferuje nasza szkoła.

Często poszukiwane są przez ludzi  kształcących się w zawodach z branży fryzjerskiej, krawieckiej, kosmetycznej lub posiadających własne firmy, którzy zwracają się do pracowników biblioteki z zapytaniem o dostępność książki i z prośbą o jej udostępnienie.

Obecnie, aby znaleźć poszukiwaną pozycję wystarczy kliknąć na odpowiedni dział.

Zapraszamy!

 

 DZIAŁ – Moda i Krawiectwo

DZIAŁ – Fryzjerstwo i Stylizacja

Skarbnica ZSO- unikatowy zbiór książek i czasopism sprzed 1945 r.

Zapraszamy do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek.

 

W tym roku zbiórka odbędzie się w terminie 23 kwietnia – 26 maja.

 Jak co roku zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku – ważne,
aby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazaliby Państwo bliskim w potrzebie.

Książki prosimy przynosić do biblioteki szkolnej.

Z cyklu Biblioteka poleca…

Dostępne w czytelni pisma fachowe dla fryzjerów i nie tylko.

UCZYĆ LEPIEJ: czasopismo dla nauczycieli. Dwumiesięcznik, ukazuje się od 2000 roku. Znajdują się w nim materiały dotyczące dydaktyki, metodyki przedmiotowej, problemów wychowawczych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą. Głównym adresatem „Uczyć lepiej” są nauczyciele z różnych typów szkół. Czasopismo jest bezpłatne i kolportowane do placówek oświatowych w Wielkopolsce.

COQITO: miesięcznik społeczno-edukacyjny dla licealistów i uczniów technikum. Uznana marka na rynku, niezbędnik każdego maturzysty.

Ukazuje się od 1994 roku.

Rok szkolny 2017/2018

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek dla małych i dużych pacjentów szpitali.

Książki można oddawać do biblioteki szkolnej do  20 maja.

Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych (od 0 do 100 lat).

Zebrane książki zostaną przekazane szpitalom.

Książka powinna być w bardzo dobrym stanie, wydana po roku 2000.

Z cyklu… książki godne uwagi i polecenia…

• propozycje

na miesiąc – maj

• propozycje

   na miesiąc  – kwiecień

• propozycje

   na miesiąc – luty

CZYTELNIA INTERNETOWA

– kliknij na wybraną pozycję, a otworzy się dostęp do serwisu wiadomości

• Polska Biblioteka Cyfrowa „POLONA”. Polecamy !

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Opublikowane w niej cyfrowe kopie książek, czasopism, map, nut, fotografii i rycin można nie tylko oglądać, ale także pobierać i dowolnie wykorzystywać – za darmo.

• Projekt Gutenberg. Polecamy !

Największy zbiór (ponad 10 tys. tytułów) tekstów literatury światowej w wersjach oryginalnych. Najwięcej utworów w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim. Strona w języku angielskim.

• Serwis „Wolne lektury”

Utworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową serwis oferujący szkolne lektury w formacie elektronicznym, które można przeglądać on-line, a także m.in. ściągnąć na twardy dysk komputera. Każda z e-książek jest uzupełniona przypisami i komentarzami. W portalu uczniowie mogą przeszukiwać teksty lektur pod kątem występujących w nich motywów literackich, powiązań z innymi książkami, przynależności gatunkowej i rodzajowej itp.

• Serwis polonistyczny „Hamlet”Polecamy !

Teksty, opracowania, komentarze, konteksty (filozofia, sztuka, kultura) i wiele więcej.

 • Staropolska on-line Polecamy !

Na stronie, oprócz tekstów literackich, znajdziecie także opracowania utworów, materiał ikonograficzny, dział „Konteksty”. Jest co czytać !

• Literatura net.pl      http://www.literatura.net.pl/

• Wielkopolska Biblioteka    http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charaky

terze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek.

 

 

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

„Mobilna edukacja”, „Języki bez belfra”, Jak rozwijać zdolności uczniów, poradniki dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

W bibliotece cyfrowej ORE są dostępne również poradniki, w których prezentujemy ciekawa formy i metody pracy dydaktyczno – wychowawczej, które pozwalają rozwijać zdolności ucznia.

 

Serwis FBC umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.

 

E-PODRĘCZNIKI  http://www.epodreczniki.pl/begin/

Nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania e-podręczników na zasadach pełnej otwartości.

SŁOWNIKI:

Portal wiedzy-Tłumacz:
    język angielski,
    język francuski
    język niemiecki

Słowniki języka polskiego
słownik poprawnej polszczyzny, ortograficzny, frazeologiczny,
     wyrazów obcych, synonimów

CZASOPISMA:

..Strona główna
..Znalezione obrazy dla zapytania national geografic
.Cogito.Victor
..
..

 

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content