WAŻNE!

Staż zawodowy dla uczniów fryzjerstwa w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar, który ze względu na epidemię koronawirusa nie mógł odbyć się w zakładanym terminie 04-24.10.2020r., został ostatecznie przesunięty na nowy termin,
tj. 08-28.05.2022r.

Informacje dot. naboru na staż pojawią się w nowym roku szkolnym 2021/2022. Zainteresowane osoby (uczniów i uczennice obecnych klas I i II w zawodzie fryzjer) zapraszamy do obserwowania strony internetowej i pojawiających się na niej komunikatów.

 

Staż zawodowy dla uczniów fryzjerstwa  w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar
 w terminie od 04-24.10.2020r.
Projekt POWER 2019-1-PL01-KA102-063563
Tytuł: „Czas na staż”

 

KOMUNIKAT!!!

Ze względu na panującą obecnie epidemię koronawirusa informujemy,  że staż zawodowy dla uczniów fryzjerstwa
w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar,
który miał odbywać się w terminie 04-24.10.2020 r.,

zostaje przesunięty na jesień 2021 roku.

Więcej informacji nt. nowego terminu wyjazdu przekażemy w późniejszym czasie.

Dnia 11 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja na staż dla fryzjerów,
który będzie odbywał się w terminie 04-24.10.2020 r.
w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Wiesbaden.

 

Niniejszy staż zostanie zrealizowany we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, która otrzymała dofinansowanie dla projektu ,,Czas na staż’’ w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest pogłębienie przez uczniów posiadanej przez nich wiedzy praktycznej i nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które przyczynią się do lepszego przygotowania zawodowego uczniów w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

Kto może zgłosić się do udziału w stażu?

Uczniowie I i II klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie fryzjer.

W jaki sposób mogę się zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 2) uzupełnionego przez ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica), mistrza szkolącego oraz wychowawcę w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem stażu (załącznik 1).

Co po złożeniu formularza zgłoszeniowego?

Po upłynięciu terminu przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych i sprawdzeniu ich pod kątem formalnym kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych podana zostanie na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie przez Opiekuna stażu ze szkoły.

W jaki sposób wybrani zostaną uczestnicy stażu?

Uczestnicy stażu zostaną wybrani wg. kryteriów oceny, które zostały opisane w regulaminie stażu w §4 pkt 8. Ostateczną punktację kandydatów wg. kryteriów oceny przygotuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o informacje uzyskane od wychowawcy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kiedy i jak dowiem się czy zakwalifikowałem/am się do wyjazdu?

Lista uczestników wraz z przyznaną punktacją zostanie podana do informacji w gablocie szkolnej. Ponadto uczestnicy zostaną bezpośrednio poinformowani przez Opiekuna stażu ze szkoły.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content