Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu:   http://crr.com.pl/

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza:   http://www.irpoznan.com.pl/

PH PROGRESS (hurtownia fryzjerska):   http://www.progress.wrzesnia.pl/

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) w Poznaniu:   http://wszwpoznan.wp.mil.pl/pl/index.html

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) w Poznaniu: http://poznan.wku.wp.mil.pl

Automobilklub Wielkopolski:  http://aw.poznan.pl/ 

Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców:   http://oppzk.poznan.pl/

Związek Oficerów Rezerwy RP:   http://zorpoznan.pl/ 

Bursa szkolna nr 1:   http://www.bursa1.poznan.pl/

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content