Rok szkolny 2021/2022

TERMINARZ EGZAMINÓW – styczeń’2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
technik przemysłu mody

kwalifikacja: A.71 Wykonywanie usług krawieckich (poprawki+KKZ)

Część pisemna:     10 stycznia 2020, godz. 10.00

czas trwania: 60 min.

Część praktyczna: 15,16 i 17 stycznia 2020, (tylko KKZ)
I zmiana – godz. 9.00
II zmiana – godz. 15.00

czas trwania 180 min

kwalifikacja: A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (klasa IVBT )

Część pisemna:     10 stycznia 2020, godz. 12.00

czas trwania: 60 min.

Część praktyczna: 9 stycznia 2020, godz. 13.00

czas trwania 120 min

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
technik usług fryzjerskich

kwalifikacja: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (poprawki)

Część pisemna:     10 stycznia 2020, godz. 12.00

czas trwania: 60 min.

kwalifikacja: A.23 Projektowanie fryzur (klasa IVA)

Część pisemna:     10 stycznia 2020, godz. 10.00

czas trwania: 60 min.

Część praktyczna: 9 stycznia 2020, godz. 9.00

czas trwania 120 min

Informacje ogólne:

• KOWEZiU_KKZ : Szkoła zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru (krok po kroku)

• http://ckziupoznan.pl/p/kkz/

• https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-doroslych

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content