SEBASTIAN SPORNY (SS)
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 1. 8:00-8:45   2G WD¯R 216      
2 2. 8:50-9:35   2G historia 104      
3 3. 9:40-10:25   212 historia 104      
4 4. 10:35-11:20   212 WD¯R 216     2G historia 105
5 5. 11:25-12:10   234 historia 105     234 WD¯R 105
6 6. 12:30-13:15          
7 7. 13:20-14:05         234 historia 105
8 8. 14:15-15:00         212 historia 105
wygenerowano 2018-05-07
za pomoc± programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+