W trosce o pogłębianie wartości humanitarnych szkoła stara się rozpowszechniać ideę WOLONTARIATU.

Działalność związana z wolontariatem  naszej szkole rozpoczęła się w roku szkolnym 2001/2002.

Celem tego przedsięwzięcia było i jest nadal uwrażliwianie młodzieży na pomoc innym, a także pokazanie jedynej formy spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla potrzebujących ludzi, kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych i odpowiednich postaw moralnych.

Młodzież angażuje się w życie szkoły oraz organizuje różne akcje charytatywne.

Chcemy przede wszystkim pomagać innym, ale również zdobywać wiedzę, nowe doświadczenia oraz nawiązywać nowe znajomości.

Wśród naszych uczniów na przestrzeni kilku lat mamy laureatów ogólnopolskiego konkursu „8 Wspaniałych”.

Koordynatorami szkolnego wolontariatu są: p. prof. Monika Matuszewska i p. prof. Aneta Andrzejewska

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Świadczenie usług fryzjerskich i drobnych kosmetycznych przez uczniów z klasy III2 dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na ulicy Bukowskiej w Poznaniu
oraz przez uczniów z klasy III3 i IVAT w Dziennym Domu Senior-Wigor w Luboniu…
jak nie wiele potrzeba, by wywołać uśmiech na twarzy starszych osób, można tez przy okazji wizyty porozmawiać, zagrać w grę lub po prostu potańczyć…pamiętajmy o nich!

TRIATLON DLA DZIECI

W marcu nasi uczniowie otrzymali certyfikaty wolontariusza za pomoc w organizacji tej imprezy…

                                                                                          GRATULUJEMY!!!

Współpraca szkolnego WOLONTARIATU z następującymi instytucjami:

 

» HOSPICJUM PALIUM w Poznaniu, os. Rusa 25A – „Dzień Motyla” oraz inne akcje.

» DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI oraz DZIENNE DOMY SENIORA

 

» INNE INSTYTUCJE I przedsięwzięcia.

 

Współpraca ze stowarzyszeniem CREO.

 

žW październiku odbyło się szkolenie na temat niepełnosprawności, podczas którego uczestniczyliśmy   w warsztatach z wózkiem inwalidzkim i zostaliśmy przeszkoleni do roli asystentów osób poruszających się  na wózkach.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

ž15 stycznia uczennice klasy II3: Puszkarska Julia Dominika Cichocka, Paulina Łopatka były wolontariuszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.