Edukacja plastyczna młodzieży jest równie ważna jak dzieci, jest częścią wychowania estetycznego i należy do najbardziej twórczych działań programu wychowania. Odgrywa ogromną rolę w ukierunkowywaniu aktywności młodej osoby, wyzwalaniu jego uczuć i samorealizacji.

Działalność plastyczna i artystyczna stwarza szerokie pole dla wyrażania własnej ekspresji. Rozwija inicjatywę ,samodzielność i wytrwałość, pobudza również do słownego wyrażania swoich odczuć.

Własna twórczość daje  odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Daje  przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Poprzez twórczość plastyczną uczniowie zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Młodzi są kreatywni z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

W naszej szkole ze względu również na charakter kształcenia, umożliwiamy uczniom realizację swoich wizji na różnych płaszczyznach twórczości w ramach lekcji przedmiotowych jak i zajęć poza lekcyjnych.

*****************************************************************************************************************************

Rok szkolny 2021/2022

Pierwszy semestr upłynął bardzo pracowicie.
Uczniowie I klasy uczący się nowego zawodu – TECHNIK STYLISTA poznają na rysunku żurnalowym tajniki przedstawiania swoich projektów.
Oto ich propozycje kolekcji mody oraz projekty fryzur o kompozycji opartej na kontrastach.

Kreatywność uczennic z klas technikum przemysłu mody na lekcji
projektowania i stylizacji ubioru.

Rok szkolny 2020/2021

Po powrocie do szkoły klasy branżowe: 24, 16, 22, 2G4, na lekcji stylizacji projektowały na główkach styropianowych fantazyjne fryzury z materiałów różnych. W tle tematu była pandemia i jej wpływ na nasze życie, okazja do wyrażenia sprzeciwu, buntu wobec przymusowego zamknięcia w domach. Przy okazji tego zadania młodzież dobrana w zespoły 2 lub 3 osobowe, świetnie się bawiła. Efektem tych działań, bardzo interesujących, świadczących o dużej wyobraźni, są propozycje pokazane na zaaranżowanej wystawie na parapetach okiennych 1 i 2 piętra.”

Wiosna tuż, tuż – a oto propozycje butów i torebek zaprojektowane prze naszych uczniów na lekcjach Projektowania Odzieży.

„Pomimo pracy w systemie zdalnym nie zwalniamy tempa.