Edukacja plastyczna młodzieży jest równie ważna jak dzieci, jest częścią wychowania estetycznego i należy do najbardziej twórczych działań programu wychowania. Odgrywa ogromną rolę w ukierunkowywaniu aktywności młodej osoby, wyzwalaniu jego uczuć i samorealizacji. Działalność plastyczna i artystyczna stwarza szerokie pole dla wyrażania własnej ekspresji. Rozwija inicjatywę ,samodzielność i wytrwałość, pobudza również do słownego wyrażania swoich odczuć. Własna twórczość daje  odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Daje  przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Poprzez twórczość plastyczną uczniowie zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Młodzi są kreatywni z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

W naszej szkole ze względu również na charakter kształcenia, umożliwiamy uczniom realizację swoich wizji na różnych płaszczyznach twórczości w ramach lekcji przedmiotowych jak i zajęć poza lekcyjnych.

 

 

Świat jest pełen inspiracji.
W poszukiwaniu natchnienia przed lekcją stylizacji uczennice klasy I3 poszły do szkolnego ogrodu.
Efekt – piękny i ulotny, dlatego uwieczniliśmy na zdjęciu.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.