Rok szkolny 2019/2020

CZERWIEC

Czerwiec zakończył zajęcia edukacyjne uczniów ale nie rok szkolny. Przed szkołą jeszcze, między innymi, egzaminy zawodowe, poprawkowe oraz szereg działań związanych z rekrutacją – praca nadal wre. Ubiegły miesiąc to przede wszystkim egzaminy. Krótka informacja poniżej.

W ramach programu edukacyjnego „Wybierz życie-pierwszy krok” uczniowie klas pierwszych ponadgimnazjalnych otrzymali informację na temat raka szyjki macicy i jego profilaktyki. Przesłana uczniom prezentacja multimedialna w sposób jasny przedstawiła pierwsze objawy, sposoby zakażenia, metody leczenia i przede wszystkim profilaktykę raka szyjki macicy. Program realizowany jest przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu a koordynowany przez p. Annę Sobańską.

1, 15 i 22 czerwca
p. Katarzyna Helwich poprowadziła konsultacje z klasą IIIA technikum fryzjerskiego. Uczniowie przygotowywali się do egzaminów kwalifikacyjnych, powtarzając materiał z I i II i III klasy.

8 – 24 czerwca
w tych dniach odbywały się egzaminy maturalne. Mimo wyjątkowej sytuacji, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy je sprawnie i bez zakłóceń. Zdający mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo. Mamy nadzieję, na dobre wyniki!

23 czerwca           
odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie wypełnili test części pisemnej, która trwała 60 minut. W sesji czerwiec-lipiec 2020 do egzaminu przystępują głównie uczniowie III klas technikum. W lipcu będą się mogli wykazać umiejętnościami w części praktycznej z wykonaniem. Od 2 lipca swoje zmagania rozpoczynają uczniowie chcący zostać technikami usług fryzjerskich, a od 6 lipca przyszli technicy przemysłu mody. Życzymy powodzenia!

26 czerwca
w nietypowy, bardzo higieniczny sposób uczniowie zakończyli rok szkolny. Tego dnia klasy spotkały się o specjalnie wyznaczonych godzinach z wychowawcami aby odebrać swoje świadectwa. Mimo wyjątkowych warunków, w których przyszło się uczyć, większość poradziła sobie znakomicie. Mamy w tym roku bardzo mało egzaminów poprawkowych (wyznaczone zostały na 27 i 28 sierpnia. Co więcej, aż 11 uczniów szkoły branżowej i 13 technikum otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, czyli tzw. paskiem. Dla przypomnienia świadectwa takie otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią z wszystkich ocen co  najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Gratulacje!

Dodatkowo dwie uczennice z najlepszymi wynikami w szkole zostały zgłoszone do Stypendium Rady Ministrów. Na decyzję o przyznaniu trzeba będzie poczekać ale już trzymamy kciuki!

Życzymy spokojnych wakacji, z dala od wszelkich wirusów i zmartwień. Mamy nadzieję, że znajdzie się chwila na miły relaks ale również i na aktywny wypoczynek. Obyśmy we wrześniu mogli rozpocząć nowy rok szkolny w tradycyjny sposób.

MAJ

1. Maj upłynął w szkole na przygotowaniach do egzaminów: maturalnych i zawodowych. W tym roku wyzwaniem było zapewnienie szczególnych warunków ze względu na zagrożenie wszechobecnym wirusem. Dodatkowo, nauczyciele w ramach wolontariatu przygotowali specjalne maseczki dla wszystkich zdających ozdobione koniczynką. Poniżej opis działań, które miały miejsce oprócz nauki prowadzonej w dalszym ciągu na odległość.

Nikodem Szulc z barberskiej klasy 2.1 pomagał przy organizowaniu rozmowy Adama Szulca z Tomasze Schmidt z fryzjerskiego programu „Ostre cięcie”, która odbyła się w barber shopie w połowie maja.

Ten sam uczeń pomagał również przy organizowaniu „Koncertu dla Fryzjerów”, który miał miejsce na trzy dni przed rozmrożeniem branży.

Przez cały maj na stronie Facebook publikowane są filmy instruktażowe dla uczniów klas fryzjerskich. Filmy umieszcza p. Izabela Pilarczyk. 

5 maja w ramach obchodów „Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” uczniowie otrzymali od pedagoga i psychologa materiały edukacyjne dotyczące Zespołu Downa i Zespołu FAS.

Corocznie w maju odbywa się w naszej szkole Konkurs o Wielkopolskim Parku Narodowym, którego celem jest propagowanie wiedzy o walorach przyrody naszego regionu oraz uczenie zasad sprawiedliwej rywalizacji.  W tym roku nie mogło być inaczej! Panie Anna Sobańska i Monika Jakubowska przeprowadziły lekcje o WPN- p. Monika Jakubowska pod kątem geografii, p. Anna Sobańska ja  o faunie i florze WPN. 27 i 28 maja odbył się konkurs w aplikacji Kahoot i wzięło w nim udział 27 uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych. W technikum I miejsce zdobyła Zuzanna z klasy 1GA, a w szkole branżowej Denis z klasy 1G2. Serdecznie gratulujemy. Wszyscy uczestnicy mieli szansę na zdobycie nowych doświadczeń i dobrą zabawę.

31 maja obchodziliśmy „Światowy Dzień bez Tytoniu”- uczniowie otrzymali od pedagoga szkolnego, p. Anny Anioł informacje na temat uzależnienia od papierosów. 

Pani Anna Sobańska, nauczyciel biologii w naszej szkole dzieli się z nami kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi pracy zdalnej z biologii: „Moim sposobem na zainteresowanie uczniów danym tematem, a później również na sprawdzenie, nie tyle wiedzy, co umiejętności stały się kreatywne zadania: plakaty, mapy myśli, krzyżówki. Takie zadania nie polegają na przepisaniu wiadomości z internetu , ale na samodzielnym myśleniu i kreatywności. Mam wrażenie, że tego typu zadania pozostawiają więcej wiadomości w głowach uczniów.

KWIECIEŃ

Drodzy Państwo,

Kwiecień upłynął bardzo szybko. Powodem była przerwa świąteczna ale również ogrom pracy związanej z wyzwaniem jakim jest dla nas wszystkich kontynuowanie nauczania na odległość. Z pewnością okres ten jest doskonałą okazją do uświadomienia sobie, jak ważny jest jednak w procesie nauczania i uczenia się bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem. Oby uczniowie wreszcie docenili jakie mają szczęście, że mogą przychodzić do szkoły i korzystać z lekcji w klasie oraz mieć kontakt z nauczycielem i rówieśnikami. I oby jak najszybciej mogli z tego przywileju skorzystać pozostając w dobrym zdrowiu – tego wszystkim: rodzicom, uczniom i nauczycielom życzymy!

• Przez cały okres kwarantanny szkolne pracownie krawieckie zajęte były przez wolontariuszy biorących udział w akcji  „Odzieżówka szyje maseczki” w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu
Inicjatorkami były nauczycielki ZSO. Bodźcem do podjęcia działań stały się doniesienia medialne o brakach środków ochrony osobistej w szpitalach, oraz instytucjach pomocowych
i służbach mundurowych.
Przed rozpoczęciem produkcji opracowano wzór maseczki oraz skład surowcowy. Uzyskano akceptację przedłożonej specyfikacji materiałowej przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia na ul. Szwajcarskiej, oraz zgodę Sanepidu na dystrybucję maseczek.
Akcja trwała siedem tygodni, od 16 marca do 29 kwietnia. Czynny udział w akcji, w różnym wymiarze godzinowym wzięło 21 osób (nauczyciele i pracownicy szkoły).
Akcja odbiła się medialnym echem. Wspomniano o niej między innymi w: Głosie Wielkopolskim, Radiu Poznań, Radiu Tok. Fm, Telewizji WTK, PTV, Radiu Emaus czy Radiu Eska.
Wśród osób i instytucji które wsparły akcję byli zarówno przedstawiciele środowiska lokalnego, jak i duże firmy:

1.      Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej z p. Magdą Ignaszak  (przewodniczącą),
dostarczyli włókninę, płótno, nożyczki, torebki foliowe do pakowania, gumki.

2.      Pub Proletaryat z ul. Wrocławskiej zakupił i przekazał włókninę.

3.      Olaf Tabaczyński przekazał środki do dezynfekcji stanowisk.

4.      ZHP Hufiec Mosina zakupił i przekazał dwie bele białego płótna.

5.      Ikea Poznań przekazała płótno bawełniane.

6.      Z.P.H. ELTO przekazał 2,5 tys. metrów gumy.

Organizatorzy akcji nie przyjmowali żadnych wpłat pieniężnych, a uszyte maseczki były dystrybuowane nieodpłatnie. Akcja miała swój profil na stronie Facebook o nazwie „Odzieżówka szyje maseczki”.
Dzięki akcji mogliśmy przekazać maseczki do następujących osób i instytucji:

1.      Szpital Zakaźny, ul. Szwajcarska – 300szt

2.      Szpital Wojewódzki, ul. Lutycka – 300szt

3.      Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Polna – 420szt

4.      Szpital Dziecięcy, ul. Krysiewicza – 40szt

5.      Szpital Specjalistyczny, ul. Grunwaldzka – 150szt

6.      Szpital Kliniczny, ul. Przybyszewskiego – 100szt

7.      Szpital HCP, ul. 28 czerwca 1956 – 1020szt

8.      Szpital Przemienienia Pańskiego – 100szt

9.      Szpital Dziecięcy, ul. Szpitalna – 40szt

10.  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – 180szt

11.  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rokietnicy – 100szt

12.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mosinie – 60szt

13.   Straż Pożarna w Śremie – 120szt

14.   Komisariat Policji Poznań-Północ – 100szt

15.   Komisariat Policji Stare Miasto – 540szt

16.   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu – 100szt

17.   Hospicjum Palium, os. Rusa  – 500szt

18.   Przychodnia Lekarska, ul. Taczaka – 80szt

19.    Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Nowe Życie” – 60szt

20.   Urząd Miasta – Wydział Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – 20szt

21.   DPS – UGORY – 120szt

22.   DPS  – Bukowska – 200szt

23.  DPS – Niedziałkowskiego 40szt

24.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach – 100szt

25.   Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot,
ul. Borówki – 100szt

26.   Szkoła Baletowa – 40szt

27.   Eurokos – 20szt

28.    Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły – 500szt

29.   Maseczki dla maturzystów i na egzamin zawodowy – 200szt + 100szt
Razem: – 5750szt

Partnerem akcji był zakład rzemieślniczy Sobańska Krawiectwo z ul. Taczaka 4, który przekazał do dystrybucji ponad 200 maseczek uszytych wg naszego wzoru.
Zostaliśmy poproszeni o wsparcie przez Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział Zewnętrzny w Rosnowie. Po krótkim przeszkoleniu i udzieleniu wskazówek technicznych osadzeni również rozpoczęli szycie maseczek.

• Nikodem Szulc z klasy barberskiej 2.1 dwukrotnie w kwietniu wziął udział w darmowych, streamingowych pokazach online. Jeden z takich pokazów stanowił godzinną pogadankę dla 14.000 oglądających . Dyskutowano o tym, co będzie z fryzjerami po „koronawirusie”. Drugi pokaz: golenie na mokro dla Akademii Sebastiana Curyło dla takiej samej liczby osób.

• Redakcja gazety szkolnej pracując online stworzyła kolejny numer „Guzika z Pętelką”. Nad redakcją numeru czuwała p. Krystyna Ogrodowicz-Sękowska

• Żeby pokazać Państwu jak wygląda praca nad przeprowadzaniem nauczania na odległość zamieszczam relacje p. Marka Maciejewskiego, naszego germanisty:

„W związku z okolicznościami skorzystałem z oferty zajęć zdalnych online rekomendowanych przez MEN. Na początku moich zajęć zapoznałem uczniów z ofertą ze strony men.gov.pl. 
Aby wzbudzić większe zainteresowanie uczniów nauką, raz w tygodniu proponuję uczniom samodzielną naukę w oparciu o filmotekę rekomendowaną przez MEN, oraz wydawców podręczników do nauki mojego przedmiotu, jak  Pearson, Lektor- Klett , PWN, WSiP, i innych. Zdecydowana większość uczniów zainteresowanych nauką niemieckiego chętnie i prawidłowo korzysta z oferty nauki języka przy pomocy krótkich kilkuminutowych filmików z życia wziętych. Z pracy uczniów zainteresowanych nauką metodą audiowizualną jestem bardzo zadowolony, co się przekłada na zdobyte przez niektórych uczniów liczne oceny o dużej wartości. Metodą audiowizualną posługuję się od ponad 20 lat z dobrym skutkiem. Sprawdziła się ona zarówno podczas zajęć stacjonarnych (na wszystkich poziomach edukacyjnych- począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na poziomie akademickim), jak też obecnie w dobie zajęć zdalnych. Zachęcam też moich słuchaczy  do korzystania z telewizji edukacyjnej TVP, w zakresie mojego przedmiotu, pomimo, że zajęcia te odbywają się w tym samym czasie, gdy pracuję zdalnie przy komputerze na bieżąco obsługując dziennik, czytając wykonane zadania, wystawiając oceny za te zadania, pisząc korespondencję do pracowników szkoły i rodziców uczniów”.

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią kwietniowego newslettera i życzymy dużo zdrowia!

MARZEC

Szanowni  Państwo,

Marzec okazał się miesiącem próby dla wszystkich. Zajęcia zostały w szkole zawieszone z dniem 11 marca ale pracy jest mimo to bardzo dużo, realizowana jest tylko inaczej niż dotychczas. Dodatkowo każdy niepokoi się o los zdrowia własnego i najbliższych. Najważniejsze, aby nie dać się pesymistycznym nastrojom i robić wszystko co w danej chwili jest możliwe. Proszę pamiętać, że nauczyciele i kierownictwo szkoły doskonale zdają sobie sprawę z trudności technicznych wielu uczniów, typu brak komputera lub właściwego oprogramowania. Na pewno każdy uczeń spotka się z odpowiednim zrozumieniem, pod warunkiem jednak że będzie pozostawał w stałym kontakcie ze szkołą za pomocą dziennika elektronicznego.

Zanim jednak zajęcia zostały tak nagle przerwane, zdążyliśmy zrealizować parę działań, zachęcamy zatem do lektury newslettera poniżej. Jednocześnie trzymamy kciuki za dobre zdrowie państwa, i państwa rodzin. Składamy też najserdeczniejsze życzenia spokoju i uśmiechu z okazji zbliżających się Świąt, niech w tym szczególnym czasie nikogo nie opuszcza nadzieja i wiara w lepsze jutro.

3 marca
klasa IPB technikum, pod opieką wychowawczyni, p. Izabeli Podgórniak, obejrzała film „Zew krwi” nakręcony na podstawie powieści Jacka Londona. Film może się podobać i dużym i małym, zwłaszcza jeśli ktoś lubi zwierzęta, piękną, dziką przyrodę i amerykańskiego aktora Harrisona Forda.

4 marca
odbył się turniej tenisa stołowego. W turnieju brała udział rekordowa liczba uczniów, aż 18. Zawodnicy zostali podzieleni na 3 grupy po sześciu. Graliśmy systemem „każdy z każdym”. Łącznie zostało rozegranych 60 meczów podzielonych na dwa stoły. Po prawie 3 godzinnej batalii najlepszy w turnieju okazał się Mikołaj z klasy 2.2. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Kapcer z klasy IIB technikum, a trzecia miejsce Jakub z klasy IPA technikum. Dla wszystkich oczywiście były słodkie upominki oraz dyplomy, a dla pierwszej trójki nagrody rzeczowe w postaci rakietki do tenisa stołowego. Nagrody wręczyła p. wicedyrektor Ewa Wendzonka. 

Organizatorzy:  nauczyciel wychowania fizycznego p. Marcin Szwabig z pomocą p. Angeliki Majdeckiej gratulują wszystkim i zapraszają do wzięcia udziału za rok. 

Tega samego dnia cztery uczennice z naszej szkoły z kl. I PD i kl. III A technikum, wraz z ks. Michałem Przybylskim, uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Caritas Polska. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy nt. aktualnej sytuacji klimatycznej, encykliki papieża Franciszka Laudato si, oraz możliwości pozyskania środków finansowych na małe inicjatywy szkolne w zakresie ekologii. Ponadto uczniowie wzięli udział w pracy warsztatowej nad tworzeniem własnego projektu.

5 marca
to był wyjątkowy dzień w naszej szkole, w której na kilka godzin już po raz XXVI zapanowało święto mody, a to dzięki ogólnopolskiemu konkursowi „Mała Pętelka” Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. Uczestnicy konkurowali w dwóch kategoriach: ubiór i fryzura. Tegoroczne tematy przewodnie to: „Przenikanie, głębia, warstwy” i „Upcykling – moda odpowiedzialna”.Do konkursu zgłoszono 28 kolekcji odzieżowych (18 użytkowych i 10 awangardowych) i 53 fryzury. Autorzy kolekcji odzieżowych i fryzjerskich przygotowywali kilkuminutowy pokaz swoich prac prezentowany przez modelki. Konkurs zgromadził ok. 200 uczestników z całej Polski. Projektanci ubiorów i styliści fryzur reprezentowali 13 szkół.

6-8 marca
odbyły się Targi Edukacyjne. Brało w nich udział ponad 170 szkół podstawowych, średnich i wyższych. Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych przedstawili ofertę szkoły w alei zawodów. Osoby odwiedzające mogły zobaczyć jak uczniowie stylizują modelki,  wykonując frytury i artystyczne makijaże. Modelki były ubrane w kolekcję odzieży i biżuterii zaprojektowanej i wykonanej przez uczniów klas odzieżowych. Tegoroczna edycja Targów Edukacyjnych jest poświęcona kreatywności, a nasz Zespół Szkół oczywiście idealnie wpisał się w tą tematykę. Nad przygotowaniem stoiska czuwała p. Grażyna Szczecińska.

8 marca
uczniowie klas II, III, IV technikum fryzjerskiego uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez firmę SELECTIVE PROFESSIONAL AKADEMIA z podstaw cięć – STRZYŻENIA OD A DO Z.

Warsztaty prowadzili wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie fryzjerstwa: instruktor Jabbar Lesław Charliński oraz instruktor Krzysztof Syczewski.
Szkolenie składało się z części teoretycznej połączonej z pokazem oraz części praktycznej, w której nasi uczniowie przy pomocy instruktorów wykonali fryzury takie jak m.in.  bob care, bob diamond, a także piękną postopniowaną fryzurę z długich włosów. Uwieńczeniem doskonalenia umiejętności były certyfikaty oraz upominki, które otrzymali uczestnicy. Opiekunami grupy były: p.  Małgorzata Kowalczyk i p. Katarzyna Helwich

17 marca
tego dnia wystartowała wielka akcja o charakterze wolontariatu: „Odzieżówka szyje maseczki” (pod tą nazwą powstał profil na stronie Facebook, zapraszamy do śledzenia kolei losu tej akcji). Szkolne maseczki trafiły w ręce najbardziej potrzebujących, czyli m. in. do szpitala zakaźnego na ulicy Szwajcarskiej, na oddział  Mikrobiologii ze szpitala z Polnej, do zespołu ratowniczego w Rokietnicy do Domu Pomocy Społecznej UGORY i na policję i wiele innych miejsc. Akcję tworzą nauczyciele oraz darczyńcy tacy jak np. Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu czy pub Proletaryat.  Inicjatorką akcji była p. Lidia Koralewska

W marcu przeprowadzone zostały lekcje z zakresu profilaktyki zdrowia w ramach programu „Wybierz życie- pierwszy krok”” w klasach IGA, IGD i IGC technikum. Lekcje dotyczyła profilaktyki raka szyjki macicy i zapobiegania zakażenia wirusem HCV. Nad przeprowadzeniem lekcji czuwała p. pedagog Anna Anioł 

LUTY

Szanowni Rodzie i Opiekunowie,

Raz na cztery lata przypada rok przestępny, który w tym roku wydłużył nam luty o jeden dzień jednak mimo to czas w tym miesiącu upłynął bardzo szybko. Oto co udało się nam zrealizować przez te 29 dni, zapraszamy do lektury!

11 lutego
uczniowie klasy II A technikum fryzjerskiego wybrali się z wizytą do salonu Locky Balboa Barbershop mieszczącego się przy ul. Mostowej 14 w Poznaniu.

Podczas pobytu nasi podopieczni wzięli udział w warsztatach tradycyjnego fryzjerstwa męskiego. Prezentację oraz wykład poprowadził mistrz Bartosz Staniecki wraz z TEAMEM BARBERSHOP.
Bardzo ważnym elementem szkolenia było zapoznanie się z zasadami oraz technikami stosowanymi w strzyżeniach fryzur męskich, brody i wąsów oraz golenia zarostu na twarzy i głowie. Uczniowie poznali produkty i ich zastosowanie w pielęgnacji i stylizacji fryzur; poznali zasady BHP, jakie obowiązują w salonach fryzjerskich.
Wizyta w salonie wzbogaciła wiedzę uczniów o elementy marketingowe dotyczące prowadzenia salonu typu Barbershop. Poprawiła się także ich wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnych. Organizatorkami wyjścia i opiekunami grupy były p. Małgorzata Kowalczyk i p. Katarzyna Helwich.

Tego samego dnia wieczorem dwudziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły udała się do  Teatru Wielkiego. Uczniowie obejrzeli wspaniałe przedstawienie pt. „Skrzypek na dachu”. Zarówno uczniowie technikum jak i szkoły branżowej zgodnie uznali, że sztuka była znakomita i dostarczyła im wielu niezapomnianych wrażeń. Grupą opiekowała się p. Elżbieta Miłowska.

12 lutego
w szkole branżowej odbyły się dwie godziny zajęć uzupełniających związanych z tematyką walentynkową: „Walentynkowe inspiracje: makijaż i fryzura. Młodzież z klasy 3.1 wykonywała pod okiem nauczyciela p. Izabeli Pilarczyk makijaże oraz fryzury.

14 lutego
na zajęciach praktycznych w klasie 1 PB technikum pod okiem p. Katarzyny Helwich odbyło się szkolenie z wykonywania ondulacji wodnej:  pierścienie płaskie i spiralne. Metodę zaprezentowała uczniom p. Izabela Pilarczyk.

20 i 28 lutego
uczennice klasy IVA technikum odbyły w pracowni szkolnej szkolenia ze specjalistami marki Jean Luis Dawid.

20 lutego
uczennice z  klasy I GE technikum, pod opieką p. Agnieszki Schlegel i p. Katarzyny Czerwińskiej,  zwiedziły ekspozycję „Targów Mody” na terenie MTP, gdzie zapoznały się z najnowszymi trendami mody i aktualną ofertą firm odzieżowych.

22 lutego
Oliwia i Marianna z klasy IPB technikum uczestniczyły w pięknym koncercie gitarowym w filharmonii poznańskiej ramach Pro Sinfoniki, uczennice znajdowały się pod opieką p. Izabeli Podgórniak.

25 lutego
aż siedemdziesiecioosobowa grupa uczniów z klas trzecich i czwartych technikum obejrzała w kinie Apollo spektakl Teatru Edukacji z Krakowa, będący adaptacją sztuki Sławomira Mrożka „Tango”. Ta znakomicie zagrana sztuka pozwoliła uczniom lepiej zrozumieć fenomen teatru absurdu. To bardzo cenne doświadczenie, szczególnie dla tegorocznych maturzystów. Wyjścia do teatru zorganizowały nauczycielki języka polskiego: panie Barbara Pelińska, Izabela Podgórniak i Elżbieta Miłowska. Spektakl obejrzeli uczniowie klas: IIIA, IIIB, IV A i IV B technikum.  

 

STYCZEŃ

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera, pierwszego jednak z informacjami o wydarzeniach w nowym roku kalendarzowym. Tekst ukazuje się z małym poślizgiem z powodu zimowej przerwy czyli tzw. ferii szkolnych – oby wypoczynek od obowiązków szkolnych przyczynił się do lepszej koncentracji na zajęciach: na lekcje wracamy 10 stycznia. W styczniu odbyły się spotkania kierownictwa szkoły oraz wychowawców z rodzicami, osoby, którym nie udało się przybyć zachęcamy do kontaktowania się z wychowawcami poprzez mobidziennik lub osobiście.

7 stycznia
Oliwia i Marianna z klasy IPB technikum wzięły udział w pokazie najnowszego filmu Romana Polańskiego p.t. „Oficer i szpieg” w ramach DKF-u (Dyskusyjnego Klubu Filmowego) Absolwent. Wyjście na seans zorganizowała p. Izabella Podgórniak.

12 stycznia
uczniowie klasy Barber – szkoła branżowa – wciąż aktywni. Jakub i Filip wzięli udział w eliminacjach do konkursu Najlepszy Polski Golibroda. Klasą, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu, opiekuje się p. Adam Szulc.

15 stycznia
odbył się cykl seminariów: „Co dalej po technikum?” Były to zajęcia zorganizowane dla klas czwartych, a prowadzone przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Koordynatorem seminariów był doradca zawodowy p. Grażyna Szczecińska.

16 stycznia
uczniowie IV klasy technikum fryzjerskiego wybrali się z wizytą do salonu BARBER Turkish International Academy of Barbers mieszczącego się przy ul. Półwiejskiej 45 w Poznaniu. Podczas pobytu nasi wychowankowie przyglądali się pracy Pana Suleymana Aydiner. Mistrz wykonał dla nas zabiegi takie jak strzyżenie różnego rodzaju fryzur męskich, golenie zarostu na brodzie, strzyżenie wąsów, golenie włosów na głowie, strzyżenie brody, łączenie fryzury z brodą, usuwanie zbędnego owłosienia z nosa i uszu za pomocą nici, ognia oraz wosku. Wzbogaciliśmy także nasz język zawodowy, ponieważ mieliśmy możliwość prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Wizyta w tym salonie była dla nas bardzo owocna. Zdobyliśmy nietuzinkową wiedzę oraz otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Katarzyna Helwich oraz Małgorzata Kowalczyk.

20 stycznia
Nikodem Szulc, z klasy 2.1 barberskiej, wykonywał fryzury w Berlinie do zimowej sesji zdjęciowej męskich fryzur.

Tego samego dnia kolejny raz zawitaliśmy do salonu BARBER Turkish International Academy of Barbers mieszczącego się przy ul. Półwiejskiej 45 w Poznaniu, tym razem na szkolenie z zakresu strzyżenia męskiego wybrała się klasa II B oraz III B technikum. Ponownie, mistrz Suleyman Aydiner zaprezentował nam kunszt fryzjerstwa męskiego wraz z opisem nietuzinkowych strzyżeń. Wydarzenie to było dla nas bardzo emocjonujące, ponieważ uczeń naszej szkoły Maciej z klasy II BT wykonał strzyżenie fryzury męskiej na włosach właściciela salonu pod czujnym okiem instruktora Akademii. Kolejna wizyta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych podopiecznych fryzjerstwem męskim. Efektem tych działań jest zaciekawienie naszych wychowanków praktykami zawodowymi z dziedziny barberingu. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Małgorzata Kowalczyk i Katarzyna Helwich. 

21 stycznia
uczniowie klasy III A technikum usług fryzjerskich wybrali się z wizytą do salonu fryzjerskiego POSTREWOL przy ulicy Mostowej 4 w Poznaniu. Celem odwiedzin było  szkolenie z zakresu farbowania oraz pielęgnacji włosów po zabiegach koloryzacji. Zajęcia prowadziła Pani Tatiana, będąca jednocześnie właścicielem salonu. Podczas odwiedzin uczniowie zapoznali się z zasadami doboru koloru do indywidualnych cech klienta, sposobami przygotowania mieszanki koloryzującej, technikami nakładania produktów na włosy oraz obowiązującymi  prawidłami przy wykonywaniu  koloryzacji „ton w ton”. Bardzo dużo uwagi zostało poświęcone pielęgnacji włosów po usłudze farbowania. Była to dla nas bardzo cenna lekcja. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Poznaliśmy również kilka ciekawostek i tajemnic szefa zakładu z zakresu farbowania włosów, które z przyjemnością wykorzystamy w  szkolnej pracowni fryzjerskiej. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Katarzyna Helwich i Małgorzata Kowalczyk.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Rady Sekcji Fryzjerskiej w Cechu Rzemiosł Różnych z przedstawicielami Zespołu Szkół Odzieżowych. Trwają prace nad przygotowaniem programu  nauki dla mistrzów szkolących w zawodzie Fryzjer. W spotkaniu brały udział nauczycielki przedmiotów zawodowych Izabella Pilarczyk oraz Małgorzata Kowalczyk

23 stycznia
uczennice IV A klasy patronackiej wzięły udział w szkoleniu poprowadzonym przez pracowników firmy Jean Louis David. Zajęcia nadzorowała p. Katarzyna Helwich.

Tego samego dnia p. Izabella Pilarczyk przeprowadziła szkolenie  dla nauczycieli przedmiotów zawodowych  z zakresu standaryzacji wykonania określonych czynności podczas egzaminów zawodowych, a to wszystko abyśmy jako szkoła jak najlepiej potrafili przygotować naszych uczniów do egzaminów zewnętrznych.

GRUDZIEŃ

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy Państwu dużo ciepła oraz odrobiny miłej zadumy przy wspólnym stole oraz dużo radości w trakcie spotkań z bliskimi Państwu osobami, a w Nowym Roku wszystkiego o czym Państwo zamarzą ale również doceniania tego, co już jest!

Zanim jednak te życzenia będą mogły się ziścić, zapraszamy do lektury grudniowego zestawienia wydarzeń z życia szkoły.

3 grudnia
w szkole miała miejsce świąteczna akcja „PODUCHA DLA MALUCHA”. Było to szycie poduszek dla dzieci przebywających w szpitalach – tak niewiele, a czasem aż tak wiele by wywołać uśmiech!!!!Organizatorzy akcji to klasa IIBT z wychowawcą, p. Anną Żywocką-Streker oraz klasa VIIIC  z opiekunem ze Sz. P. nr 51 w Poznaniu.Młodzież wspólnymi siłami najpierw kroiła, a potem zszywała poduszki, by na końcu je wypchać i zaszyć otwory. Akcję wsparł sponsor tkanin i wypełniacza: firma KAMELON. PRO. 

Tego samego dnia członkowie szkolnego wolontariatu z klas pierwszych odbyli   szkolenie CREO.

5 grudnia
wolontariusze naszej szkoły odwiedzili Hospicjum Palium. Uczniowie z klas fryzjerskich  III.1, III.3 oraz barberzy z klasy II.1 świadczyli usługi pensjonariuszom Hospicjum. Wolontariuszami opiekowały się panie: Katarzyna Helwich i Monika Matuszewska.

6 grudnia
w mikołajkowy dzień, w naszej szkole zorganizowano spotkanie i towarzyszący mu pokaz mody, w wykonaniu naszych uczniów dla reprezentantów Kuratoriów Oświaty z różnych miast Polski.

Pokaz został przyjęty bardzo entuzjastycznie i z podziwem dla kunsztu uszycia prezentowanej odzieży oraz talentu naszej uczennicy, która śpiewała na żywo do prezentowanych kolekcji. Uczniowie klasy IIA technikum przygotowali fryzury do pokazu. Pokaz przygotowały panie: Anna Żywocka-Streker, Magdalena Maciejewska a nad przygotowaniem fryzur czuwały panie: Katarzyna Helwich, Violetta Klabińska, Urszula Perz oraz Beata Malchrowicz.

7 grudnia
Julia z klasy  II4 szkoły branżowej przygotowała gazetkę o Oldze Tokarczuk, polskiej pisarce, tegorocznej laureatce nagrody Nobla.

Tego samego dnia Aleksandra  z klasy IPA oraz Jakub z klasy IPB technikum uczestniczyli w koncercie kolęd w Filharmonii poznańskiej w ramach ProSinfoniki. Oba działania monitorowała p. Izabella Podgórniak.

11 grudnia
finał tegorocznej akcji „PODUCHA DLA MALUCHA” – aby dzieci łatwiej znosiły pobyt w szpitalu na ul. Szpitalnej w Poznaniu i szybciej wracały do zdrowia. Poduszki osobiście dostarczyli i rozdali uczniowie naszej szkoły oraz  uczniowie ze SZP51. W akcji wolontariuszom towarzyszyła p. dyrektor szkoły podstawowej Kamilla Pona.

12 grudnia
członkowie szkolnego wolontariatu z klas IV A i BT oraz II.2 wzięli udział w  Gali konkursu „Barwy Wolontariatu- Wielkopolski Wolontariusz Roku 2019”.

13 grudnia
pani Izabella Pilarczyk zorganizowała wycieczkę do Warszawy podczas której uczniowie z klas III i IV technikum usług fryzjerskich mieli okazję szkolić się pod okiem specjalistów w dziedzinie fryzjerstwa w STUDIO WELLA. Szkoleniowcy przeprowadzili seminarium dotyczące podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu farbowania włosów, poziomów kolorystycznych i neutralizacji. Na koniec część praktyczna – uczniowie mieli okazję ćwiczyć pod okiem specjalistów różne formy i techniki koloryzacji.

Więcej relacji na stronie Instagramowej STUDIO WELLA.

Tego samego dnia nasza uczennica Kinga z klasy IVB technikum odebrała dyplom potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Kindze gratulujemy!

17 grudnia
uczniowie klasy II A i IIIA technikum wykonywali stroiki na kiermasz świąteczny pod okiem p. Katarzyny Helwich i Małgorzaty Kowalczyk.

Tego samego dnia zorganizowano specjalne spotkanie świąteczne przy piernikach i kawie dla seniorów. Spotkanie organizowały panie: Katarzyna Helwich i Małgorzata Kowalczyk.

Tego samego dnia wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w Dniu Hospicjum Palium podczas Betlejem Poznańskiego. Tego dnia  na rzecz hospicjum kwestowali wolontariusze z klas I PE, I PC, IPB, I GD technikum oraz 1P2 szkoły branżowej.

18 grudnia
odbył się świąteczny konkurs recytatorski . Uczestnicy musieli przedstawić wybrany fragment opowiadania  „How the Grinch stole Christmas” autorstwa Dr. Seussa. Konkurs przygotowała p. Justyna Rybicka.

20 grudnia
Joanna z klasy IVA technikum oraz Nikodem z klasy 21 szkoły branżowej, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Izabelli Pilarczyk, odebrali wyróżnienie w kategorii artystycznej w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych”. Wyróżnionym uczniom gratulujemy

Przez cały grudzień pracowała pilnie redakcja szkolnej gazety „Guzik z Pętelką”, w składzie: Dalila z kl. I GB, Wiktoria z kl. I GC, Zuzanna z kl. I GD, Julia i Michalina z kl. 1 PE oraz Lena z kl. I PD. Redakcją opiekuje się p. Krystyna Ogrodowicz-Sękowska.

LISTOPAD

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listopadowym newsletterem. Miesiąc zaznaczyły daty historyczne oraz liczne działania związane z zawodowym profilem szkoły. A oto skrót wydarzeń:

19-20 października
Nikodem Szulc z II klasy barberskiej szkoły branżowej przeprowadził szkolenie pokazowe dla 100 osób podczas targów branżowych Hair Forum w Warszawie.

2-30 listopada
dziewiętnastu uczniów z drugiej i trzeciej klasy uczących się w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz technik przemysłu mody, wzięło udział w wyjeździe w ramach programu Power VET do Saragossy w Hiszpanii. Młodzież pracowała w zakładach pracy, a ich pobyt zapewniła organizacja Asociación Mundus – un Mundo a tus pies. Grupa mieszkała w wygodnym apartamencie w samym centrum starego miasta, co umożliwiło im solidne zwiedzenie wartych obejrzenia miejsc. Mieszkanie z dala od domu rodzinnego z pewnością rozwinęło w każdym dużą dozę samodzielności oraz pozwoliło na bliskie spotkanie z obcą, ale radosną kulturą hiszpańską.

7 listopada
spotkaliśmy się na czwartym już międzyszkolnym konkursie „Bajkowy pokaz mody’ 2019– historia polskiego kina animowanego dla dzieci”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Poznania i okolic. W organizacji konkursu pomagali: Julia, Julia, Natalia, Wiktoria klasy II BT, Albert z kl. II AT, Zuzanna z IGD, Bartosz i Bruna z IGA, Arkadiusz z IIIBT oraz Violetta z IVBT

8 listopada
cała szkoła zgodnie równo o godzinie 11.11 odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego” aby uczcić bohaterstwo, odwagę i waleczność przodków.  Wspólne śpiewanie było częścią ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Nad przygotowaniem imprezy czuwała p. Anna Anioł.

10 listopada
klasa 1. G2 uczestniczyła wraz z wychowawcą p. Marcinem Szwabigiem, w akcji kibicuj z klasą na meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce, mimo zimna i wyniku 0:0.

12 listopada
uczciliśmy w szkole 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia nauczyciele historii zorganizowali grę miejską, wzięło w niej udział 25 zespołów klasowych. Uczniowie realizowali zadania rajdowe na trzech trasach. Wędrowali do miejsc związanych z wydarzeniami niepodległościowymi, postaciami tamtego okresu i miejscami pamięci po tych wydarzeniach. Grupy miały za zadanie wypełnić specjalne karty rajdowe, zrobić zdjęcia oraz wykonać prezentacje rajdowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali za udział w rajdzie pochwały lub zostali wyróżnieni ocenami za aktywność. Nauczyciele historii postanowili wyróżnić następujące klasy: IPF, IGD, IGA, 2.4 oraz IIBT.

Jedną  z grup – klasą IVB technikum – opiekował się p. Marek Maciejewski. Grupa miała za zadanie odnalezienie na terenie centrum Poznania tablic upamiętniających postacie i wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim i odzyskaniem niepodległości. Uczennice zaznajomiły się też z innymi ważnymi miejscami, jakie widzieliśmy w drodze do celu czyli ścisłego centrum miasta. Uczennice dowiedziały się o postaciach Hipolita Cegielskiego i Karola Marcinkowskiego, którzy o niepodległość walczyli na płaszczyźnie ekonomiczno-kulturalnej. Wszyscy obejrzeli pomnik Cegielskiego przy ul. Podgórnej oraz tablicę upamiętniającą dom, w którym mieszkał Karol Marcinkowski. Opiekun grupy wskazał też uczniom sąsiedni budynek, w którym swoje dzieciństwo spędził późniejszy generał i prezydent Republiki Weimarskiej Paul von  Hindenburg, na dowód tego, że z Poznania pochodziło wiele znanych i znaczących postaci mających wpływ na historię Polski i Niemiec.

13 listopada
uczennice klasy IV technikum z grupy I zaplatały warkocze dziewczynkom ze szkoły podstawowej z sąsiedniej Szkoły Chóralnej w ramach zajęć warsztatowych „ …bo w warkoczu mi do twarzy”.

W drugiej części warsztatów nasze uczennice podzieliły się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi koleżankami przekazując im fryzjerskie abecadło na tyle przekonująco, że posypały się deklaracje wyboru tego fachu w przyszłości:). Wydarzeniem opiekowały się panie Katarzyna Helwich i Justyna Rybicka.

14 listopada
klasy fryzjerskie udały się z wizytą aby świadczyć usługi fryzjerskie w ramach Tygodnia Ubogich, w Ogrzewalni dla bezdomnych w Poznaniu. Akcję organizował Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W akcji wzięli udział: Mikołaj, Michał i Jakub z klasy II.2 oraz Weronika i Weronika z kl. III.4 szkoły branżowej.

15 listopada
uczniowie klas fryzjerskich i  odzieżowych wzięli udział  w „Arenie Zawodów”. Wydarzenie ma na celu pomóc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji i promować kształcenie zawodowe. Targi odbywają się co roku, w ramach kampanii „Szacun dla zawodowców”. Podczas „Areny Zawodów” uczniowie mają szansę poznać, jak wygląda interesująca ich branża i wybrać szkołę najbardziej odpowiadającą ich preferencjom. W ramach targów uczestnicy mogli zwiedzić 13 wysp zawodowych, na których prezentowały się konkretne branże – np. usługi, administracja, ekonomia, nowe technologie. Łącznie było to ok. 70 zawodów. Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem promowali zawody: technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik przemysłu mody i krawiec a ich działania było można zobaczyć na wyspie IX Usługi. Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta był koordynatorem wyspy, współpracowaliśmy z dwoma innymi szkołami z Poznania. 

Tego samego dnia klasa IIIAT udałą się wycieczką do hurtowni fryzjerskiej „Eurokos”. Uczniowie mogli się zapoznać z produktami do rozjaśniania i pojaśniania włosów. Klasą opiekowała się p. Katarzyna Helwich

17 listopada
Nikodem Szulc z II klasy barberskiej szkoły branżowej współprowadził szkolenie pokazowe w Krakowie dla 80 osób na zaproszenie hurtowni fryzjerskiej !@toto hair company.

Tego samego dnia odbyło się, dla chętnych uczniów, szkolenie „Pielęgnacja i bezpieczne zabezpieczenie włosów przed  zabiegami chemicznymi”. Organizatorem była firma KERATIN TRUE POLSKA. Grupą opiekowały się panie Katarzyna Helwich oraz Beata Malchrowicz.

19-22 listopada
uczennice klas czwartych technikum miały szansę przetestować stan swojej gotowości do  egzaminu maturalnego dzięki przeprowadzonym w tych dniach egzaminom próbnym. Miejmy nadzieję, że wyniki pozwolą uczennicom dokonać rzetelnej oceny swojego stany wiedzy i zmobilizują do jak najlepszego wykorzystania czasu, który jeszcze im pozostał.

19 listopada
odbyło się szkolenie „Look i Learn” dla klasy IIAT z pokazem fryzur z wykorzystaniem produktów firmy ELEVEN ASTRALIA. Wydarzenie organizowała p. Katarzyna Helwich.

21 listopada
Już po raz drugi nasi wolontariusze- uczniowie z klas fryzjerskich, w ramach Tygodnia Ubogich strzygli i czesali podopiecznych Przytuliska na ulicy Krańcowej. W tej placówce ludzie pozostający bez domu mogą liczyć na całodobową opiekę, m. in. schronienie w okresie jesienno- zimowym. Bezdomni mogą skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież, ciepły posiłek, pomoc terapeutyczną i przedmedyczną.

Działalność naszych wolontariuszy jest szczególna ze względu na specyfikę zawodu, którego uczymy – fryzjer. Umiejętności zdobyte przez uczniów w trakcie nauki są bardzo przydatne w świadczeniu nieodpłatnych usług fryzjerskich w ośrodkach po-mocy społecznej i hospicjum. Taki wolontariat fryzjerski to nie tylko pielęgnacja włosów, ale nauka zawodu w trudnych, nietypowych warunkach oraz uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka.

22 listopada
klasa IV wzięła udział w cyklicznym szkoleniu z pracownikami firmy Jean Luis Dawid.

23 listopada
był Dniem Wolontariusza organizowanym przez hospicjum Palium i SP nr 6. W akcji uczestniczyły uczennice: Paulina z klasy IVA oraz  Aleksandra z IVB technikum.

Tego samego dnia klasa IV technikum udała się z wycieczką zawodową do pobliskich salonów fryzjerskich aby powoli przyzwyczajać się do nowej ścieżki zawodowej. Uczennice podglądały pracę fryzjerów oraz poznawały system zapisów klientów przez recepcjonistki. Grupą opiekowała się p. Katarzyna Helwich.

23-24 listopada
uczennica naszej szkoły, z klasy Ip3 Oliwia Kowalczyk uczestniczyła w Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerskich Top City w Katowicach. W konkursie Wedding Young zdobyła III miejsce GRATULUJEMY!!!!

W tym samym czasie w Katowicach Nikodem Szulc z II klasy barberskiej szkoły branżowej wziął udział w pokazie na Scenie Głównej podczas targów fryzjerskich „Hair Fair” w Katowicach. Pokaz nazywał się THE REBELS i Nikodem pokazywał dwie fryzury subkulturowe Punk i Rockandroll.

27 listopada
pani Izabella Pilarczyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz egzaminator w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, przeprowadziła eliminacje do konkursu wiedzy o fryzjerstwie w Szkole Branżowej I-go stopnia  z zakresu przygotowania do egzaminu czeladniczego w klasach trzecich. Konkurs odbędzie się w lutym.

Tego samego dnia nasi uczniowie pomagali przy organizacji zabawy andrzejkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Byli to: Aleksandra i Laura z klasy IV BT, Julia, Daria, Marta, Wiktoria, Julia Martyna oraz Wiktoria z klasy I PE, Julia i Emilia z klasy I PC  a także Daria i Julia z klasy II AT.

28 listopada
samorząd uczniowski zorganizował akcję „Ciastko z wróżbą” z okazji nadchodzących andrzejek.

29 listopada
klasa IIA technikum brała udział w stylizacji fryzur andrzejkowych oraz w pokazie makijaży których twórczynią była pani wizażystka Karolina Grausz.

Tego samego dnia odbyła się gala konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2019.
Nagrodę w kategorii Wolontariat Szkolny zdobyło Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. GRATULUJEMY naszym wolontariuszom i ich opiekunowi
pani Monice Matuszewskiej.

30 listopada
odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Szopek – Żłóbek Wielkopolski 2019.

Nasze uczennice: Julia Żyto oraz Wiktoria Kaszyńska z klasy IIBT otrzymały wyróżnienie w kategorii szkół średnich za oryginalność i pomysłowość.
Praca powstała na zajęciach z wytwarzania wyrobów odzieżowych pod kierunkiem pani  Anny Żywockiej-Streker.

Również w listopadzie
trzy firmy sprzedające kosmetyki Pan Drwal, Przemysławka i Barbicide.pl zaopatrzyły pracownię szkolną w sali nr 221 na potrzeby klasy barberskiej, ale również innych uczniów chętnych do korzystania z takich produktów.

PAŹDZIERNIK

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy zestawienie najciekawszych wydarzeń  i działań organizowanych dla i z udziałem Państwa dzieci w październiku. Proszę przekonać się na własne oczy, ile się w szkole dzieje. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem i nadsyłania komentarzy!

3 października
klasa IV technikum  rozpoczęła współpracę z modelami z AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Współpracę organizuje p. Katarzyna Helwich.

16 października
uczennice z klas IIIA i B technikum, wraz z pedagogiem p. Anną Anioł, brały udział w akcji „Poznań dzieli się życiem”, której celem było m.in. podniesienie wiedzy na temat oddawania krwi i bycia dawcą szpiku.

17 października
młodzież z klasy IV Technikum Usług Fryzjerskich oraz II2 i III 4 szkoły branżowej odwiedziła Domy Pomocy Społecznej przy ulicy Bukowskiej i ulicy Ugory. Młodzi fryzjerzy wolontaryjnie świadczyli swoje usługi: strzygli, farbowali, modelowali. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Małgorzata Kowalczyk, p. Katarzyna Helwich oraz  p. Monika  Matuszewska.

19 i 20 października
uczennice klasy IVA technikum wzięły udział w ogólnopolskim konkursie sztuki fryzjerskiej „Young Talent Cup”  na prestiżowych targach  „Hair Forum”. Młode adeptki sztuki fryzjerskiej walczyły o miejsce na podium.

Uczennice zmierzyły się ze strzyżeniem i stylizacją włosów w kategorii damskiej i męskiej. W konkursie wzięło udział 18 szkół czyli 36 uczestników, a prace konkursowe wykonywano na główkach treningowych.

W pierwszym dniu konkursu (19.10. b.r.)  Young Talent Cup „Street – Focus on trends” w kategorii: fryzura męska II miejsce zajęła Joanna Szymańska. Kolejnego dnia (20.10. b.r.) w konkursie Young Talent Cup „Kreatywni na Hair Forum” w strefie ucznia w kategorii damskiej laureatką została Izabela Roszyk. Uczennicami opiekowała się p. Izabella Pilarczyk i Małgorzata Kowalczyk

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

24 października
firma JEAN DAWID LOUIS rozpoczęła szkolenia w naszej szkole z IV klasą technikum. Prace nadzorowała p. Katarzyna Hewlich

28 października
klasa IPB technikum udała się z wycieczką na Cytadelę. Uczniowie porządkowali groby w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Wyjście stało się okazją do przypomnienia ważnych wydarzeń z historii Poznania i lepszej integracji zespołu klasowego. Uczniami opiekowała się p. Izabella Podgórniak

Tego samego dnia  nasza szkoła wzięła udział w Zawodach Sportowo-Ratowniczych w Zespole Szkół Handlowych, organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Szkołę reprezentowały trzy uczennice: dwie z klasy IPF i jedna z IPC technikum.  Uczennice brały udział w konkurencjach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Celem wydarzenia była popularyzacja i sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.  W konkursie Nasza Szkoła zajęła 10 miejsce. Uczennicami opiekowała się p. Martyna Polaczyk.

29 października
uczennice klasy IIB technikum oraz IGD technikum wzięły udział w pokazie najnowszego filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones” w ramach DKF-u Absolwent. Współpracę z klubem filmowym organizuje p. Izabella Podgórniak.

Klasy pierwsze PD, PE i PF technikum w październiku pracowały na języku polskim nad projektem filmowym. Uczniowie mieli za zadanie nakręcić krótki film o tematyce szkolnej, który będzie nosił wyraźne cechy takich gatunków filmowych jak thriller, film przygodowy, obyczajowy western czy komedia. Uczestnicy projektu bardzo dobrze się bawili i stworzyli niezapomniane kreacje aktorskie. Projekt nadzoruje p. Elżbieta Miłowska.

W tym miesiącu podjęliśmy się również organizacji zbiórki dla schroniska dla zwierząt w Skałowie. Zbiórka trwa do końca miesiąca i nadal zachęcamy uczniów do przyłączania się do niej. Pomysłodawczynią akcji jest p. Martyna Polaczyk.

W październiku klasy  klasy IGA,  IGB, IGD, IGE,  IPD oraz IPE miały spotkanie z policjantką w ramach programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”.

W klasach: IPA, IPC oraz IP4 pedagog  p. Anna Anioł  przeprowadziła  zajęcia na temat dopalaczy, w klasach IP3 i IG4 na temat zachowań agresywnych, asertywnych, uległych i empatii.

W październiku rozpoczęła się kolejna edycja konkursu  z zakresu wiedzy z przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Na stronie internetowej szkoły w zakładce kącik fryzjerski raz w miesiącu (czas trwania konkursu od października do maja) umieszczane są zagadki dla pasjonatów wiedzy zawodowej. Rozwiązanie konkursu oraz wyłonienie i nagrodzenie zwycięscy nastąpi w czerwcu 2020 r. Inicjatorkami konkursu są panie Małgorzata Kowalczyk i Izabella Pilarczyk.

Przez cały miesiąc odbywały się też specjalne szkolenia dla uczniów technikum  (20 osób), które 2 listopada wyjeżdżają do Saragossy w Hiszpanii na praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+. Szkolenia obejmowały język angielski i hiszpański oraz zajęcia kulturowe.

WRZESIEŃ

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Wakacje w tym roku przebiegały niezwykle pracowicie dla nas, a zapewne nerwowo dla wielu rodziców i opiekunów z powodu szczególnej, bo podwójnej, rekrutacji do klas pierwszych. Wreszcie wrzesień ale i ten minął w organizacyjnym pędzie. Zwiększona ilość uczniów daje nam dużo radości jednocześnie jednak przysparza dodatkowej pracy. Mamy wielką nadzieję, że wszyscy nowi uczniowie odnajdą się w szkole i że ich wybór stanie się życiowym strzałem w dziesiątkę. Oto czym, poza lekcjami, żyła szkoła w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego:

 

3 września
wycieczka przedmiotowa klasy II AT do Eurokosu-hurtowni Fryzjersko-kosmetycznej na ulicy 27 Grudnia 3 Poznań pod opieką p. Katarzyny Helwich i p. Małgorzaty Kowalczyk. Celem wycieczki było zapoznanie się z produktami wykorzystywanymi do zabiegów fryzjerskich.

 

6 września
już po raz trzeci podpisaliśmy porozumienia z firmą PROVALLIANCE – właścicielem sieci salonów fryzjerskich JEAN LUIS DAVID. Celem współpracy jest objęcie patronatem szkoleń fryzjerskich kilkunastu uczennic z klasy IV A technikum usług fryzjerskich. O wydarzeniu powiadomiła p. kier. Maria Korczak

 

12 września
rozpoczęliśmy tegoroczną współpracę z Klubem Seniora 82 na ul. Krakowskiej 10. Uczniowie klas fryzjerskich mają okazję popracować na żywych modelach i prawdziwych włosach.

 

Piątek, 13 września! Najszczęśliwszy!
W dniu tym firma STRIMA po raz 13. zorganizowała swoje „Święto Techniki”. Hasło tegorocznego spotkania to „Festiwal CNC” – programowanych maszyn i urządzeń dla przemysłu odzieżowego, meblarskiego oraz automotive. W wydarzeniu wzięła udział  klasa IIIB technikum przemysłu mody wraz z opiekunami w ramach przedmiotów zawodowych, by zapoznać się z szeroką i bardzo atrakcyjną ofertą firmy. Informację przekazała p. Anna Żywocka – Streker.

 

16 września
kolejne klasa – II B technikum – wybrała się na wycieczkę przedmiotową z nauczycielem – p. Katarzyną Helwich – do Eurokosu.

 

16 – 20 września
odbywała się wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Niemczech. Uczennice klasy fryzjerskiej IVAT miały okazję odbyć staż zawodowy w Fürstenwalde – pogłębić swoją wiedzę a także wymienić doświadczenia zawodowe. Był również czas na integrację co pozwoliło uczestnikom nawiązać autentyczne przyjaźnie. Grupą opiekowały się panie: Krystyna Wilkus oraz Izabella Pilarczyk.

 

19 i 20 września
odbyła się kolejna akcja z cyklu ” Sprzątanie Świata”, w tym roku pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Cyklicznie organizowana impreza proekologiczna ma uświadomić nam jak ważną sprawą jest ochrona środowiska naturalnego również poprze racjonalną gospodarkę odpadami. W symbolicznym sprzątaniu terenu wokół szkoły i terenów przyległych do szkoły wzięły klasy: IIBT (chłopcy ),IPC,  IPE (literka P oznacza, że są to klasy po szkole podstawowej) z nauczycielami p. Anną Sobańską i p. Moniką Jakubowską.

 

23 i 24 września
na Politechnice Poznańskiej odbył  się Salon Maturzystów Perspektywy 2019. Uczniowie klas maturalnych mieli okazję spotkać się z ekspertami OKE oraz z kilkudziesięcioma uczelniami z całej Polski. Zdobyte informacje pomogą  tegorocznym maturzystom wytyczyć ścieżkę edukacyjno-zawodową. Grupami opiekowały się panie Anna Anioł i Grażyna Szczecińska.

 

27 i 30 września
w klasach II A i II B technikum usług fryzjerskich odbył  się mały konkurs : ”Modelowanie na czas”. Konkurs przeprowadziła p. Katarzyna Helwich.

Dodatkowo newsy z klasy barberskiej:
• Uczeń Nikodem Szulc został opisany w prestiżowym, sierpniowym,  brytyjskim,  branżowym miesięczniku „Barber magazine”- poświęcono mu całą stronę.
• Połowa grupy wzięła udział w podwarszawskich targach fryzjersko- kosmetycznych „Beauty Days” częściowo występując na scenach różnych stanowisk.
• Uczeń Nikodem Szulc został wybrany honorowym przedstawicielem japońskiej firmy produkującej nożyczki Matakki oraz zrobił trzygodzinny pokaz podczas kongresu jubileuszowego włoskiej firmy Alfa Parf.

Rok szkolny 2018/2019

• CZERWIEC

Szanowni Państwo,

Zajęcia w tym roku szkolnym dobiegły końca, ku wielkiej radości naszych uczniów na pewno. Wielu z nich może się cieszyć bo świadectw z tzw. paskiem nie brakowało. Gratulujemy jednak wszystkim, którzy uzyskali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę. Rok szkolny trwa jednak dalej i zakończy się dopiero z ostatnim dniem sierpnia. Czekają nas jeszcze egzaminy poprawkowe, za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Oto to zdążyło się jeszcze wydarzyć w czerwcu:

2 i 3 czerwca
Nikodem Szulc z klasy Fryzjer Męski wystąpił na scenach największych europejskich targów barberskich w Birmingham. Golił na mokro mistrza Wielkiej Brytanii w goleniu na mokro na stanowisku Bluebeards Revenge. Strzygł na fotelu udostępnionym przez gazetę branżową The Barber Magazine.
W obu przypadkach spotkał się z zainteresowaniem i zaciekawieniem szybkością i dokładnością jego pracy. Na początku września ukaże się z nim wywiad w w/w czasopiśmie.

4 czerwca
odwiedziła naszą szkołę grupa przedszkolaków „Mali odkrywcy” z Przedszkola na Dębcu. Dzieci, w ramach realizacji Priorytetu „Poznajemy zawody”, odwiedziły pracownię krawiecką w której mieli okazję zobaczyć młodzież w trakcie pracy oraz dowiedzieć się jak przebiega proces szycia ubrań. Dalej przedszkolaki udały się do biblioteki i skorzystały z czytelni. Następnie dotarli do pracowni fryzjerskiej. Tam czekali na nich starsi koledzy i koleżanki, którzy uczesali im włoski. Dziewczynki miały wykonywane plecionki a marzeniem chłopców był „Irokez”. Na końcu odwiedzili mini muzeum fryzjerskie, w którym podziwiali stare eksponaty narzędzi fryzjerskich. Grupą opiekowały się panie: Izabela Pilarczyk, Anna Żywocka-Streker i Grażyna Szczecińska.


5 czerwca
 odbył się w szkole konkurs Fryzjerski pt. „Czy znasz ten przedmiot”? W inicjatywę włączyli się uczniowie klas I A, II B oraz III A technikum. Podczas trzech przerw uczniowie pytali napotkane osoby o nazwę prezentowanego przedmiotu. Były to: stare wałki na gorąco, tempera, brzytwa, pas do ostrzenia brzytwy, wiekowa elektryczna suszarka, palnik do nagrzewania żelazka, oraz żelazko marcelowskie. Konkurs przyniósł wiele radości uczestnikom. Szersza relacja na stronie FB szkolnego. Konkurs przygotowały panie: Izabela Pilarczyk i Małgorzata Kowalczyk.


Tego samego dnia uczniowie ZSO wzięli udział w projekcie integracyjnym „Kultura dostępna dla wszystkich” współorganizowanym przez Radę Osiedla i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem”. Ideą wydarzenia było propagowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i korzystanie z oferty instytucji kultury przez dzieci i młodzież (również z niepełnosprawnościami). Udział w grze miejskiej tego dnia wzięli uczniowie klasy IA technikum, pod opieką p. Izabeli Andrzejak i p. Anny Anioł. Imprezę organizowała p. Lidia Koralewska.

Również tego dnia w Domu Bretanii na Starym Rynku miał miejsce wernisaż wystawy „20 lat wymian młodzieży” pomiędzy Lycee Edmond Michelet w Fougeres we Francji a naszą szkołą i XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Poznaniu. Wystawa obrazuje wszystkie nasze zrealizowane wspólne projekty o różnorodnej tematyce: społecznej, historycznej, martyrologicznej, kulturowej i artystycznej. Młodzież, która uczestniczyła w wernisażu wykazywała duże zainteresowanie językiem i kulturą Francji oraz życiem szkolnym swoich rówieśników. W organizacji wystawy pomagali uczniowie klasy IIB technikum. Pieczę nad wystawą sprawowała p. Eugenia Olkiewicz.

11 czerwca,
uczniowie klasy 3 gimnazjum zaprezentowali zrealizowany przez siebie projekt gimnazjalny „Wspomnień czar”, którego celem było poznanie historii Gimnazjum nr 1 oraz życia i działalności patrona szkoły gen. Kazimierza Raszewskiego. Uczniowie przygotowali  prezentację na temat Gimnazjum nr 1 oraz najważniejszych wydarzeń z życia klasy, wystawę o szkole i jej uczniach oraz film dokumentujący działania klasy mające na celu uczczenie sylwetki jej patrona. Na koniec zaśpiewali ułożoną przez siebie piosenkę o szkole. Klasą i przygotowaniem projektu opiekowała się p. Wiesława Ignaczak.

13 i 14 czerwca
uczniowie klasy 3 gimnazjum pod opieką pani Agnieszki Glabiszewskiej i pani Wiesławy Ignaczak  udali się  na dwudniową wycieczkę  do  Międzyrzecza. W pierwszy dzień  zwiedzili Międzyrzecki Rejon Umocniony i przejechali się wozem bojowym z czasów drugiej wojny światowej. W drugi dzień natomiast mieli możliwość poznania wyposażenia mieszkań w XVII i XVIII wieku zwiedzając Dom Szewca w Pszczewie. Poza tym wypoczywali nad jeziorem, a wieczorami wspominali chwile spędzone w szkole przy ognisku.

17 i 18 czerwca oraz od 24 do 28 czerwca
trwały w szkole egzaminy krawiecki A.71 (projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych)  i fryzjerski A.19 (wykonywanie zabiegów fryzjerskich). W przypadku wyniku pozytywnego zdający otrzyma kwalifikację do pracy w opisanym zawodzie. Za zdających trzymamy kciuki ponieważ egzaminy nie są łatwe a upał dawał się we znaki. Przygotowaniem egzaminów zajmowała się p. Maria Korczak.

I na koniec jeszcze wydarzenie, które zapomniało się pojawić w swoim miesiącu – październiku: od dnia 8.10 do 12.10. 2018 r. miała miejsce wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej. Odwiedzili nas goście z Fürstenwalde. Młodzież poznawali naszą kulturę poprzez wycieczki po Poznaniu w towarzystwie uczniów z naszej szkoły. Niemcy mieli okazję odwiedzić salony fryzjerskie i barberskie oraz poznali strukturę polskiego rzemiosła. Wspólnie z młodzieżą polską wymieniali doświadczenia zawodowe w szkolnej pracowni fryzjerskiej. Za organizację i  realizację odpowiedzialną była p. Izabela Pilarczyk.

To już koniec wiadomości w tym roku szkolnym, kolejne już za trzy miesiące. Życzymy wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji!!!

Redakcja szkolnego newslettera

 

 

MAJ

Drodzy Państwo,

Maj był dla szkoły miesiącem niezwykle pracowitym. Z powodu kwietniowego strajku, postanowiliśmy skupić się na pracy i zrealizowaniu podstawy programowej. Z tego powodu odwołane zostały inne dodatkowe imprezy. Na pewno odbędą się w przyszłym roku szkolnym. Dodatkowo, dużo uwagi należało poświęcić prawidłowemu zorganizowaniu i przebiegowi matur.
Niektórych wydarzeń jednak nie mogło zabraknąć, były zaplanowane wcześniej i nie zakłócały pracy dydaktycznej, a dodatkowo miały charakter charytatywny. Poniżej krótka relacja z tego co działo się w maju. Zapraszamy do lektury!

3 maja
Szkolny wolontariat brał udział w majówce w ogrodzie botanicznym, gdzie zorganizowano kwestę na rzecz Hospicjum Palium. Wolontariuszami byli uczniowie z klasy I A technikum. Grupą opiekował się p. M. Matuszewska.

6-16 maja
w tym okresie absolwenci klas czwartych technikum i VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych musieli zmierzyć się ze stresem i arkuszami maturalnymi. Zarówno egzaminu pisemne jak i ustne przebiegły bez zakłóceń. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

12 maja
odbyło się szkolenie „Profesjonalna pielęgnacja włosów i skóry głowy. Uczniowie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe pod opieką pani Anety Dur z firmy Keratin true Polska. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymali certyfikaty. W szkoleniu wzięło udział 26 uczniów z technikum i szkoły branżowe. Szkolenie zorganizowała p. K. Helwich.

20 maja
pani pedagog A. Anioł oraz p. psycholog I. Andrzejak były z uczniami na konferencji edukacyjnej „Nie tylko z bronią w ręku. Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego”.

21 maja
odbyły się kolejne już zajęcia z konfekcjonowania mydeł w klasie II A technikum. Uczniowie przygotowali piękne, pachnące i kolorowe mydełka na zajęciach materiałów fryzjerskich z nauczycielem, p. I. Pilarczyk.

Tego samego dnia w ramach szkolnego wolontariatu, uczniowie z klas I B, III B oraz III A technikum odwiedzili Dzienny Dom Seniora Wigor w Luboniu. Świadczone przez nich usługi fryzjerskie spotkały się z dużym entuzjazmem pensjonariuszy. Grupą opiekowały się panie M. Matuszewska I K. Helwich

22 maja
wręczono nagrodę oraz dyplom uznania szczególnej sumienności i wytrwałości podczas pogłębiania wiedzy zawodowej Karolinie z klasy II A technikum. Uczennica przez cały rok szkolny rozwiązywał zadania  w postaci zagadek fryzjerskich umieszczane regularnie na stronie szkoły w zakładce „Kącik fryzjerski”. Konkurs przygotowały panie. I. Pilarczyk i M. Kowalczyk.

Tego samego dnia klasa I A technikum wzięła udział wspotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, razem pracowali opracowywali hasła multimedialne do poradnika dla seniorów. Zdarzenie organizował p. M. Matuszewska

24 maja
Klasa I A technikum wybrała się na wycieczkę do Salonu Alchemik. Głównym tematem wizyty w salonie było „Prostowanie chemiczne włosów i omówienie preparatów używanych do tego zabiegu”. Wyjście zorganizowała p. K. Helwich.

27 maja
naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola nr 178 „Kwiaty Polskie”. Grupa MALWY realizowała projekt pt. „Moja rodzina – zawody rodziców”. Dzieci były zafascynowane starymi eksponatami z naszego mini muzeum fryzjerskiego. Maluchy odwiedziły również pracownie krawiecką i fryzjerską. Grupą opiekowała się p. G. Szczecińska.

30 maja
tego dnia dobiegła końca akcja prowadzona przez bibliotekę szkolną „Wielka Zbiórka Książek 2019”, jest to inicjatywa portalu ‘zaczytani.org’. Efektem będzie stworzenie biblioteki dla dzieci i dorosłych w placówkach medycznych i socjalnych. Akcję koordynowały panie K. Ogrodowicz-Sękowska i M. Matuszewska.

Tego samego dnia uczennice klasy III B technikum przystąpiły do próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie A.71 (projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych). Panie A. Żywocka-Streker i K. Czerwińska opracowały zadania egzaminacyjne i czuwały nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

31 maja
w klasie I A technikum zakończono zajęcia Innowacji pt. „Kreowanie wizerunku – wizaż z elementami kosmetologii”. Innowacja miała na celu poszerzenie zajęć fryzjerskich o tematyce podaną w tytule. Innowację realizowały panie I. Pilarczyk i M. Kowalczyk.

Tego samego dnia miało miejsce kolejne wydarzenie artystyczne naszej szkoły zakończone sukcesem. Fundacja Nie Wykluczaj Mnie przygotowała projekt, w który zaangażowała się młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu, Klub Seniora 82 oraz nasza szkoła. Głównym celem projektu była potrzeba wzbudzenia w młodzieży chęci do zmiany, odnalezienie wewnętrznych aspiracji i motywacji, by ich życie stało się pełniejsze niż dotychczas, życie w którym mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania pozytywnie wpływające na całą wspólnotę. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia była integracja staromiejskiej społeczności. Wydarzenie było dofinansowane przez Radę Osiedla Stare Miasto. Zespół Szkół Odzieżowych przygotował warsztat projektowy dla młodzieży, który miał zwrócić uwagę na możliwość dalszego kształcenia w zawodach związanych z modą. Nad pracami związanymi z wydarzeniem czuwał p. L. Koralewska.

A dodatkowo, przez cały miesiąc trwały prace redakcyjne gazety szkolnej  „Guzik z Pętelką”.
Redakcja opublikowała kolejny numer pisma. Nad pracami zespołu czuwała p K. Ogrodowicz-Sękowska.

W klasie 1.2 szkoły branżowej realizowany był program „ARS, czyli jak dbać o miłość” przez panie pedagog i psycholog – A. Anioł i I. Andrzejak.

KWIECIEŃ

Kwiecień był dla całej szkoły, jej uczniów i być może rodziców, trudnym miesiącem. Nauczyciele musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami, frustracją i twardą rzeczywistością. Należy pamiętać, że pomimo braku zajęć przez wiele dni, uczniowie odebrali wielką lekcję wychowania obywatelskiego. Nużące opisy protestów na stronach podręczników do historii ożyły, teraz młodzi ludzie być może lepiej zrozumieją istnienie narzędzi legalnego wyrażania niezgody na panującą sytuację. Lekcja wyszła z ławy szkolnej i stała się rzeczywistym doświadczeniem, czy nie o to tym często myślimy wyobrażając sobie szkołę idealną?

 Ubiegły miesiąc jednak to nie tylko strajk i przerwa świąteczna, ale również:

 1 kwietnia
szkoła obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji odbyła się masz święta w kościele Św. Franciszka Serafickiego, następnie uroczystość w sali gimnastycznej szkoły przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Elżbiety Miłowskiej. Przybyli goście i absolwenci mogli również zwiedzić specjalnie stworzony na tę okazję salon fryzjerski z dawnych lat, wystawę krawieckich prac dyplomowych oraz białych kruków, czyli najciekawszych publikacji zgromadzonych przez bibliotekę szkolną na przestrzeni wielu lat, w tym skrawek cudem zachowanego dawnego sztandaru szkoły. Wszystkich witała grupa uczniów przebrana w stroje z rozmaitych minionych epok. Po uroczystości absolwenci mogli spotkać się przy kawie w wyznaczonych salach. 

3 kwietnia
klasa IV A technikum zakończyła cykl szkoleń z marką Jean Louis David.  

4 kwietnia
uczniowie klasy II A technikum rozwijali przestrzenne myślenie kreatywne wykonując fryzury wielkanocne na styropianowych główkach.  

Tego samego dnia w sali wykładowej Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się konferencja wraz z warsztatami pod tytułem: „W 10 minut o tym, jak odnieść sukces”. Konferencja ta promowała raport badawczy „Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej”.

W wydarzeniu wzięło udział pięcioro uczniów klasy I A technikum z opiekunem, p. Grażyną Szczecińską, w ramach doradztwa zawodowego realizowanego na terenie szkoły.

7 kwietnia
podczas Tragów Fryzjerskich „Look” w Poznaniu trzech uczniów z grupy barberskiej szkoły branżowej zdobyło laury we fryzjerstwie męskim.

Dwóch z nich, Jakub i Patryk, zdobyło trzecie i czwarte miejsce w kategorii „męska fryzura fantazyjna”. Trzeci z nich – Nikodem – dopingowany przez resztę klasy i kilkuset widzów został Mistrzem Polski po trzech golarskich walkach na ringu w pierwszym ogólnopolskim konkursie Najlepszy Polski Golibroda w kategorii Open. Zaledwie szesnastoletni Nikodem został pierwszym i zarazem najmłodszym mistrzem w goleniu twarzy na mokro.

Trudno o większy sukces klasy barberskiej!!!  

8 kwietnia
w klasie barberskiej odbył się pokaz strzyżenia i modelowania dwóch fryzur przez Mistrza Fryzjerstwa Męskiego Lucjana Szajbela.

Pan Lucjan Szajbel specjalnie pozostał w Poznaniu po targach LOOK, żeby móc pokazać swoje umiejętności uczniom i przybyłym nauczycielom. Klasa była pełna, a pokaz trwał ponad godzinę. Całość zorganizował i prowadził p. Adam Szulc.

MARZEC

Szanowni Państwo,

Marzec był dla niemal wszystkich w szkole gorącym okresem intensywnych przygotowań do obchodów 100 lat istnienia „Odzieżówki”. Większość prac pozalekcyjnych związana była z próbami i zadaniami związanymi z tą uroczystością. O efektach tych działań już w kwietniowym newsletterze. W kwietniu warto się również zainteresować tematem spotkań rodziców z wychowawcami – już wkrótce powinni Państwo otrzymać informację o dacie takiego spotkania. Na razie jednak zapraszamy do lektur krótkiego sprawozdania z życia szkoły w marcu.

Od piątku 1.03 do niedzieli 3.03
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XXIII Targi Edukacyjne. 
W pawilonie nr 7a szkoły przedstawiały swoją ofertę uczniom klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej. Nasi uczniowie wykonywali stylizację fryzura + makijaż do wcześniej zaprojektowanych i uszytych strojów. Osobą odpowiedzialną za organizację stoiska ZSO była p. Grażyna Szczecińska

5 marca
klasa III A technikum brała udział w wycieczce do salonu fryzjerskiego. Młodzież poznawała nowoczesne techniki farbowania i rozjaśniania włosów a także mogła zapoznać się z nowoczesnymi aparatami do zabiegów. Wycieczkę prowadziła p. Izabella Pilarczyk i p. Małgorzata Kowalczyk.

W dniach 09.03 i 20.03
odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów i ich rodziców. Przyszli absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, obejrzeć pokaz mody, pracownię fryzjerską i krawiecką. Była również okazja do rozmowy z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Liczna grupa młodzieży ZSO włączyła się w pomoc przy organizacji Drzwi Otwartych, za co bardzo im dziękujemy. Za organizację tych wydarzeń odpowiedzialna była p. Anna Sobańska

12 marca
na zajęciach praktycznych z nauczycielami p. Izabellą Pilarczyk i Małgorzatą Kowalczyk – młodzież klasy III A Technikum w ramach zajęć innowacyjnych pt. „Wizaż z elementami kosmetyki”, próbowała swoich sił w stylizacji paznokci. Fotorelacja na stronie szkolnej.

13 marca
wolontariusze  z klasy 3.2 oraz IIIAT odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na ul. Ugory w Poznaniu. Uczniowie świadczyli usługi fryzjerskie oraz stylizowali paznokcie pensjonariuszkom. Wyjście organizowała p. Monika Matuszewska a grupą opiekowała się p. Katarzyna Helwich.

tego samego dnia,  klasa IIB technikum pod opieką p.Izabelli Pilarczyk i Małgorzaty Kowalczyk miała okazję uczestniczyć w wycieczce szkolnej do zaprzyjaźnionego salonu fryzjerskiego. Celem wycieczki było poznanie obsługi nowoczesnych aparatów fryzjerskich oraz obserwacja pracy mistrza.

21 marca
uczennice klasy IIIA, IIIB oraz IA technikum brały udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Hospicjum palium. „Dzień Motyla – dzień wrażliwości” odbył się już po raz szósty. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczennice malowały motyle w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, następnie przeszły na plac Wolności, gdzie w atmosferze zabawy świętowano razem ze Stowarzyszeniem Na Tak.

22 marca
w ramach zajęć praktycznych  z p. Izabellą Pilarczyk i Małgorzatą Kowalczyk młodzież klasy III A Technikum w ramach zajęć innowacyjnych pt. „Wizaż z elementami kosmetyki”, próbowała swoich sił w malowaniu twarzy. Fotorelacja na stronie szkolnej.

LUTY

Szanowni Rodzice,

Luty, jako najkrótszy miesiąc, minął niezwykle prędko. Mimo to, młodzież mogła jak zwykle wziąć udział w przeróżnych działaniach dodatkowych. Szczególnie aktywny w tym miesiącu był szkolny wolontariat, którym opiekuje się od lat p. Monika Matuszewska. Cieszymy się, że młodzież chce nieść pomoc potrzebującym swoim wolnym czasie. Dodatkową ciekawostką były zajęcia w ramach innowacji „Wizaż z elementami kosmetyki” w klasach technikum. Zapraszamy do lektury naszego raportu!

7 lutego
klasa IIA technikum, w ramach zajęć z pracowni fryzjerskiej, udała się z nauczycielkami zawodu -p. Katarzyną Helwich i p. Violettą Klabińską – do Barbershopu na ul. A.Studniarskiego. W zakładzie uczniowie mogli przyjrzeć się pracy barberów (barber=fryzjer męski) i zapoznać się z profesjonalnymi kosmetykami fryzjerskimi dla panów. Modelami byli uczniowie naszej szkoły z klasy IA technikum.

11 lutego
obchodzony był Światowy Dzień Chorego. W tym dniu szczególnie należy zwrócić uwagę na konieczność udzielenia pomocy osobom cierpiącym. Nasi szkolni wolontariusze z trzeciej klasy gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Glabiszewskiej rozdawali ulotki informacyjne i częstowali piernikami zachęcając Poznaniaków do wsparcia Hospicjum Pallium poprzez przekazanie 1% podatku lub wpłatę na konto ośrodka.

14 lutego
odbył się konkurs wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych pt. „Pielęgnacja włosów” podczas którego 39 uczestników zmagało się ze specjalnie przygotowanym testem. Jury na podstawie uzyskanych punktów wyłoniło trzech finalistów. Dwoje z nich to uczniowie II klasy Technikum Usług Fryzjerskich oraz uczennica klasy pierwszej Branżowej Szkoły Zawodowej. Konkurs przeprowadziły panie Małgorzata Kowalczyk i Izabella Pilarczyk.

Tego samego dnia odbyły się w pracowni fryzjerskiej całodniowe zajęcia poświęcone inspiracjom Walentynkowym. Uczniowie technikum fryzjerskiego oraz klas branżowych fryzjerskich wykonywali fryzury oraz makijaże poświęcone temu świętu. Zajęcia odbywały się pod opieką p. Małgorzaty Kowalczyk i p. Izabelli Pilarczyk. 

16 lutego
odbył się Koncert dla Darczyńców i Wolontariuszy Hospicjum Palium. Wolontariusze z naszej szkoły pomagali w organizacji koncertu oraz umilali swoją obecnością czas. W wydarzeniu udział wzięły uczennice klas technikum: IA i IIIB.

17 lutego
14 uczniów z różnych klas technikum usług fryzjerskich, pod opieką p. Katarzyny Helwich i p. Violetty Klabińskiej, wzięło udział  w szkoleniu z keratynowego prostowania włosów. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

19 lutego
organizatorzy Junior Poznań Triatlon 2018 odwiedzili szkołę, aby wręczyć naszym wolontariuszom certyfikaty. Przypomnijmy: Junior Poznań Triatlon miał miejsce 28 czerwca 2018 a nasi uczniowie pomagali w organizacji tej imprezy.

20 lutego
wolontariusze z klasy branżowej 3.2, pod opieką p. Katarzyny Helwich odwiedzili Dzienny Dom Senior-Wigor, Luboń. Nasi uczniowie wnieśli nieco słońca i uśmiechu oraz nowe fryzury podopiecznym placówki. 

21 lutego
w Domu Pomocy Społecznej Ugory odbył się bal: „Na strasznym dworze u Moniuszki”. W akcji udział wzięły uczennice klas IIIA i IIIB technikum, uczennice pomagały w organizacji imprezy.

27 lutego
uczniowie klasy IIB technikum konfekcjonowali mydło na zajęciach materiałoznawstwa. Fotorelacja z tej lekcji znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Kącik fryzjerski”. Lekcje poprowadziła p. Izabella Pilarczyk. 

11, 15, 19 i 22 lutego
odbywały się w pracowni fryzjerskiej zajęcia innowacyjne pt. „Wizaż z elementami kosmetyki”. Nauczycielki przedmiotów fryzjerskich p. Izabella Pilarczyk oraz p. Małgorzata Kowalczyk przeprowadziły ciekawe zajęcia dla młodzieży klas pierwszych i trzecich technikum usług fryzjerskich.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się techniką wykonywania masażu twarzy i szyi oraz porównać go z masażem wykonywanym na głowie po czynności mycia włosów. Wszyscy chętnie wykonywali prosty masaż oraz nakładali na twarz maseczki po zabiegu.
Kolejne zajęcia poświęcone były wykonywaniu henny na rzęsach i brwiach oraz zmywalnych mini tatuaży.
Następne zajęcia uczennice poświęciły wykonaniu manicure oraz pielęgnacji dłoni czyli masażu i zabiegu parafinowego na dłoniach. 

Dodatkowo, co miesiąc na stronie szkolnej umieszczane są zagadki fryzjerskie w zakładce „kącik fryzjerski” – konkursy. Zakładką zajmują się panie Izabella Pilarczyk i Małgorzata Kowalczyk.

STYCZEŃ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego newslettera. Wydarzeń trochę mniej niż zwykle, a to za sprawą ferii zimowych, które wypełniły połowę stycznia. Wypoczynek od książek i szkolnej ławki jest jednak niezbędny, aby umysł młodego człowieka mógł rozwijać się prawidłowo i lepiej chłonąć wiedzę. Mamy nadzieję, że da to rezultaty w nowym semestrze tego roku szkolnego. Dla państwa, podsumowaniem pierwszej części roku było spotkanie z kierownictwem szkoły, wychowawcami i nauczycielami, które odbyło się 31 stycznia (czwartek). Osoby, które nie mogły przybyć tego dnia zachęcamy do kontaktu poprzez mobidziennik lub osobiście, w trakcie dyżurów nauczycieli.

10 stycznia
„tegoroczne jasełka przygotowali uczniowie pierwszych klas technikum. Wpadliśmy na pomysł, aby w roku szkolnym, w którym świętujemy stulecie istnienia ZSO, połączyć kolędowanie z promocją szkoły. Odwiedziliśmy szkoły podstawowe, sąsiadujące z nami przedszkole Misia Uszatka i Klub Seniora. W każdym z tych miejsc zupełnie inaczej odebrano nasz występ. W przedszkolu dzieci wesoło się bawiły i śpiewały razem z nami, u seniorów spotkało nas wiele serdeczności, w podstawówkach udało nam się zainteresować uczniów ofertą naszej szkoły. Wystąpiliśmy też w programie telewizyjnym TVP „Teleskop” . Nagranie odbyło się w siedzibie telewizji poznańskiej w prawdziwym studiu. Niektórzy z nas udzielali nawet wywiadów. To był bardzo wyczerpujący dzień, ale wszystkim kolędnikom przyniósł wiele satysfakcji. Czuliśmy, że robimy coś sensownego i mądrego a jednocześnie wesołego.” Napisała p. Elżbieta Miłowska opiekunka grupy i pomysłodawczyni.

Uczniowie klasy IIA technikum pod opieką p. Katarzyny Helwich zadbali o fryzury naszych kolędników.

Tego samego dnia odbyła się kolejna edycja Olimpiady Ekologicznej, w której wzięło udział 8 osób z klasy IA technikum oraz 1.2 szkoły branżowej. Uczniowie nie awansowali do kolejnego etapu konkursu, ale z pewnością poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Nad uczniami czuwała p. Anna Sobańska

12 stycznia
Nikodem Szulc z klasy 1.1, grupa barberska, wygrał eliminacje lokalne do Mistrzostw Polski w Goleniu Na Mokro „Najlepszy Polski Golibroda”, tym samym będzie walczył o mistrzostwo podczas targów Look w Poznaniu w kwietniu. Nikodem był najmłodszym uczestnikiem imprezy. Jego kolega z klasy 3.1 Tymoteusz Woźniak, zajął drugie miejsce. Obu uczniów szkoli p. Adam Szulc. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym

29 stycznia
uczniowie z kl. IB technikum wzięli udział w projekcie „Metamorfoza Karnawałowa”. Młodzi fryzjerzy tworzyli fryzury karnawałowe, robili piękne loki, fale i  upięcia, uczyli się starannie przygotować stanowisko pracy i zorganizować odpowiednie narzędzia oraz zaplanować czas wykonania usługi fryzjerskiej. Nad pracą uczniów czuwała p. Katarzyna Helwich.

31 stycznia
w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu odbyły się spotkania uczniów i Rodziców tej szkoły z przedstawicielami  szkół ponadgimnazjalnych. Uczennice klasy IIIA technikum zaprezentowały ofertę edukacyjną naszej szkoły i zachęcały uczniów do podjęcia nauki w ZSO. W ten sposób rozpoczęliśmy nasz udział w akcjach związanych z promocją na terenie szkół podstawowych. Uczniami opiekowały się panie Anna Sobańska i Grażyna Szczecińska.

Tego samego dnia klasa 3 gimnazjum miała zajęcia z doradcą zawodowym z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży na temat systemu szkolnictwa w Polsce. Uczniami opiekowała się p. pedagog Anna Anioł

Później, bo o godz. 17.00 rodzice, którzy przybyli na spotkania z wychowawcą i nauczycielami, mogli posłuchać ciekawej prelekcji pedagoga szkolnego, p. Anny Anioł, na temat dopalaczy.

GRUDZIEŃ:

Szanowni Państwo miło nam zawitać na Państwa monitorach w Nowym Roku. Mamy nadzieję, że przyniesie on nam wszystkim wiele przyczyn do radości i okazji do znalezienia spokoju.
Jeszcze jednak rzut okiem na ostatni miesiąc starego roku. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami grudniowymi.

4 grudnia
przez parę tygodni uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem p. Anny Żywockiej-Streker przygotowywali akcję „PODUCHA DLA MALUCHA”.

4 grudnia doszło do kulminacji, czyli wspólnego szycia poduszek-przytulanek przez klasę I B i III B technikum oraz klasy: VII a, VII c, VIII d ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Poznania. Uczniowie tej szkoły odwiedzili nasze pracownie by wraz z naszymi uczniami, na zajęciach wytwarzania wyrobów odzieżowych, dekorować uszyte przez nas poduszki.
Uszyte Przytulanki (wykonano aż 160 sztuk) rozdaliśmy 18 grudnia chorym dzieciom przebywającym na oddziałach szpitala na ul. Szpitalnej. Celem akcji było podarowanie dzieciom odrobinę koloru i uśmiechu, by łatwiej znosiły pobyt szpitalny i szybciej wracały do zdrowia. O naszej akcji mówiono w dwóch stacjach radiowych, a i szpital powiadomił o niej na swojej stronie internetowej.
Współorganizatorem tego przedsięwzięcia ze szkoły nr 51 była p. Adrianna Garczyńska-Gubała.

5 grudnia
Wycieczka IBT do Berlina – wydarzenie jeszcze czeka na opis 🙂

6 grudnia
na zakończenie projektu „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wyróżnieni uczniowie biorący udział w projekcie wraz z opiekunem p. Grażyną Szczecińską zostali zaproszeni na  wycieczkę do skarbca NBP w Poznaniu. 

Uczennice z klasy III A oraz II A technikum z zainteresowaniem wysłuchały krótkiej historii skarbca oraz informacji, które mogły zostać powiedziane, gdyż większość danych stanowi tajemnicę bankową.

10 grudnia
klasa IV A technikum spędziła ten dzień w szkole pisząc próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie A 23.

W tym dniu również na korytarzu szkolnym pojawiła się wystawa przygotowana przez klasę I A technikum przedstawiająca zdjęcia wykonanych przez uczniów fryzur świąteczno-wigilijnych. Przygotowanie fryzur i wystawy nadzorowała p. Katarzyna Helwich.

10-12 grudnia
były to dni bez zajęć lekcyjnych z powodu odbywających się rekolekcji szkolnych. Osoby uczęszczające na lekcje religii pierwszego i trzeciego dnia odbierały nauki rekolekcyjne w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego przy pl. Bernardyńskim, drugiego dnia można było zwiedzić Katedrę Poznańską. Przygotowaniem tej części rekolekcji zajmował się ks. Jarosław Trojan. Osoby nieuczęszczające na religię pierwszego dnia uczestniczyły w wycieczce do School of Form na wystawę „Empatia teraz” oraz zwiedzanie szkoły, następnego dnia uczniowie mieli zajęcia z trenerami Wyższej Szkoły Bankowej pt. „Rozwijamy umiejętności miękkie”. Można się było dowiedzieć jak zostać blogerem, vlogerem czy influencerem oraz jak bronić się przed cyberprzemocą. Ostatniego dnia uczniowie pracowali nad utworzeniem szkolnego zakątka relaksu.

14 grudnia
uczennice z klasy III B technikum wzięły udział w pierwszym ogólnopolskim konkursie online z użyciem smartfonów.  Natomiast 16.12 dołączyli do konkursu  nauczyciele, rodzice i znajomi uczniów, rozwiązując test w domach i grając dla uczniów o tytuł mistrzowie szkolnego marketingu. „Pan Tadeusz – konkurs z cytatami online” dotyczył znajomości treści lektury obowiązkowej kanonu i odbył się w 220. rocznicę urodzin poety i 100. rocznicę odzyskania niepodległości.  Wielkie emocje, dobra zabawa, integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego – te słowa najlepiej oddają nasze działania konkursowe. Nad organizacją konkursu czuwała p. Barbara Pelińska.

15 grudnia
w sobotę odbyło się świąteczne spotkanie z modą –  z cyklu „Modna nastolatka”, zorganizowane przez p. Annę Żywocką-Streker i jej klasę wychowawczą I B technikum. Wydarzenie zostało przygotowane dla dziewcząt z Domu Opiekuńczo-Wychowawczego im. bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Podczas spotkania młodzież integrowała się przy wspólnym stole, śpiewając kolędy i pastorałki. Jednak przede wszystkim, dziewczęta miały możliwość zwiedzić szkołę, skorzystać z usług fryzjerskich wykonanych przez naszych uczniów pod czujnym okiem p. Katarzyny Helwich, mieć wykonany makijaż oraz wystylizować się zakładając oryginalną kreację. Całość zakończył wspólny pokaz mody, były też pamiątkowe dyplomy, prezenty oraz zdjęcia. Najważniejsze jest, że mogliśmy dodać młodym osobom trochę pewności siebie i sprawić, że opuściły mury szkoły uśmiechnięte i zadowolone.
Otrzymaliśmy zaproszenie na wizytę w ich placówce.

18 grudnia
w sali czerwonej Pałacu Działyńskich odbyło się niezwykle uroczyste, gdyż powiązanie z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrodę odebrała uczennica klasy IV B technikum, i jest to już jej trzeci raz z rzędu. Gratulujemy nagrodzonej i życzymy dalszych sukcesów, wkrótce już poza murami naszej szkoły.

Stypendium przyznawane jest uczniowi technikum, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią.

19 grudnia
odbyła się sesja inauguracyjna III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Uczniów naszej szkoły reprezentowała uczennica klasy II B technikum. Młodzieżowa Rada Miasta reprezentuje interesy i wspiera aktywność poznańskiej młodzieży.

20 grudnia
nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkich dzień oficjalnego otwarcia ODZIEŻOWEGO ZACISZA – kącika relaksu dla wszystkich uczniów szkoły. Autorkami i koordynatorkami projektu, który wygrał konkurs i został dofinansowany z Funduszu Samorządów Uczniowskich, były uczennice klasy IV B technikum. Dodatkowo, dzięki uprzejmości rodziców – Arkadiusza Derenowskiego oraz Piotra Kopidury, zostały dostarczone palety i skrzynki, a ich montażem zajął się nieoceniony p. Waldemar Walkowiak – pracownik administracji szkoły. Pomocne okazały się też wskazówki i rady pań uczących przedmioty zawodowe: Katarzyny Czerwińskiej, Anny Żywockiej-Streker, Klaudii Augustyniak oraz Lidii Koralewskiej.

Mamy nadzieję, że to wyjątkowe miejsce będzie służyło wszystkim przez długie lata. Pieczę nad projektem i pracą Samorządu Uczniowskiego sprawowała p. Justyna Skrzypczak.

21 grudnia
w ostatni dzień przed świętami korytarze i klasy szkoły wypełnił świąteczny śpiew i życzenia. Po wspólnym spotkaniu i obejrzeniu tradycyjnych Jasełek przygotowanych przez klasę I B technikum i p. Elżbietę Miłowską oraz ks. Jarosława Trojana, uczniowie mogli spotkać się w klasach z wychowawcami na tzw. „wigiliach klasowych”. Jak zwykle dzień ten wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.

Tego samego dnia Klasa III A technikum z wychowawczynią p. Anną Sobańską, odwiedziła podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Serafitek aby wręczyć wcześniej przygotowaną paczkę świąteczną zawierającą różne artykuły plastyczne i złożyć życzenia.

LISTOPAD:

7 listopada
pięcioro uczniów klasy 3.3 pod opieką p. Katarzyny Helwich i p. Moniki Matuszewskiej udało się do Dziennego Domu Senior – Wigor w Luboniu. Młodzi fryzjerzy zdobyli serca Pensjonariuszy nie tylko wspaniałym strzyżeniem,  ale też uczestniczeniem we wspólnej zabawie.

9 listopada
był dniem podniosłym i pełnym wzruszeń ale również stał się okazją do integracji społeczności szkolnej i rozśpiewania wszystkich tego dnia obecnych. O godz. 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy Hymn Narodowy, po czym rozpoczął się koncert pieśni niepodległościowej. Każda klasa zaprezentował utwór, niektórym występom towarzyszyłam mała inscenizacja i odpowiednio dobrany strój.

12-23 listopada
klasy II A i B technikum odbywały praktyki w zakładach. W tym roku uczniowie klasy odzieżowej mieli po raz pierwszy okazje pracować w renomowanym zakładzie Krupa & Rzeszutko – krawiectwo miarowe oraz w atelier Teatru Wielkiego.

13 listopada
klasa I B technikum wybrała się Muzeum Powstania Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu związanego z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości. Klasie towarzyszyła wychowawczyni, p. Klaudia Augustyniak.

19 listopada
ośmioro uczniów z klasy 3.3 było w Hospicjum Pallium na os. Rusa i wykonywało usługi fryzjerskie podopiecznym tego ośrodka. Klasą opiekowała się p. Violetta Klabińska

20-23 listopada
tegoroczni maturzyści mogli, podczas próbnej matury, zapoznać się z przebiegiem tego egzaminu, typami zadań i swoją ilością wiedzy oraz dokonać głębokiej autorefleksji na temat stopnia przygotowania do egzaminów. Egzamin został przygotowany przez wydawnictwo Operon.

24 listopada
wolontariuszki szkolne pod opieką p. Agnieszki Glabiszewskiej brały udział w obchodach Światowego Dnia Wolontariusza. Ciekawe zajęcia (m.in. wysłuchanie inspirującej prezentacji „Na przekór trudom i przeciwnościom”, tworzenie figury „żywego motyla”, wykonanie Flash mob, doskonalenie tańca Chapelloise) zorganizowane były przez SP nr 6 w Poznaniu oraz Motyli Wolontariat działający przy Hospicjum Palium.

26 listopada
uczeń z klasy 1.1 z grupy barberskiej wziął udział w akcji charytatywnej Movember polegającej na goleniu bród klientów przy jednoczesnym zostawieniu im wąsa. Akcja jest ogólnoświatowa i ma na celu zwrócenie uwagi męskiej części społeczeństwa na profilaktykę i niebezpieczeństwo zachorowania na raka prostaty. Uczeń działał pod okiem p. Adama Szulca.

Tego samego dnia klasa IV B technikum napisała egzamin próbny zawodowy – kwalifikacja A.49: Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

27 listopada
„Tańcowała igła z nitką, czyli odrobina wiedzy o niciach i igłach” to wykład zorganizowany przez firmę ARIADNA na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Udział w tej bardzo ciekawej prezentacji wzięła klasa I B i III B technikum wraz z nauczycielami zawodu w ramach przedmiotu wytwarzanie wyrobów odzieżowych. Uczniami opiekowały się p. Katarzyna Czerwińska i Anna Żywocka oraz p. psycholog Izabella Andrzejak.

Tego samego dnia rozegrany został w szkole dwubój koszykarski. Oprócz gry w koszykówkę, drużyny mogły się również zmierzyć podczas konkursu rzutów osobistych. (Tu jeszcze znajdą się wyniki, kiedy podeśle je p. Musiał J)

29 listopada
Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz „Ciastko z wróżbą”. Można było zakupić ciastko domowego wypieku i wylosować dla siebie wróżbę. Dodatkowo, imprezą towarzyszącą był turniej: pokaz mody typowej dla danej dekady. Reprezentanci klas prezentowali swoje impresje na temat tego, co noszono kiedyś. Zwyciężyła klasa I a techniku z aranżacja na lata 70te.

PAŹDZIERNIK:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do jesiennego newslettera, w którym można poczytać o tym, co wydarzyło się w szkole w październiku.

3 października
klasa IIIA technikum wybrała się pod opieka wychowawczyni p. Anny Sobańskiej do kina na seans pt. „Dywizjon 303 – prawdziwa historia”.

4 października
klasa III B technikum udała się, pod opieką pań: Anny Żywockiej-Streker i Katarzyny Czerwińskiej, do firmy STRIMA  do Tarnowa Podgórnego, gdzie odbywało się waśnie 12. Święto Techniki. Uczniowie mogli się zapoznać z nowoczesnymi maszynami i urządzeniami oraz systemami produkcji stosowanymi w przemyśle odzieżowym.

5 października
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu miała miejsce pierwsza NOC ZAWODOWCÓW. Organizatorem wydarzenia było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali projekt – modelowanie elementów odzieży za pomocą tkanin, papieru i bibuły Uczniowie klas fryzjerskich wykonali stylizację kreując wizerunek za pomocą fryzury i makijażu. Ostatnim ważnym punktem był pokaz mody.
Uczniów nadzorowały panie: Lidia Koralewska, Magdalena Maciejewska, Klaudia Augustyniak i Grażyna Szczecińska.

5 i 10 października
uczniowie klas I spotkali się z policjantką, która opowiedziała im o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz o środkach psychoaktywnych w ramach Programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”.

11 października
odbyła się kolejna edycja imprezy mającej na celu promocję kształcenia zawodowego – „Arena Zawodów”. W hali Arena w Poznaniu zbudowano 13 tematycznych wysp zawodowych przedstawiających konkretne branże i usługi. Wyspa numer IX Usługi, zaprezentowała zawody: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich, Technik przemysłu mody i nowość – eksperyment pedagogiczny „Barber- fryzjer męski”. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i zawody. Grupą i przygotowaniem wyspy zajmowały się panie: Grażyna Szczecińska oraz Anna Żywocka-Streker.

Grupa uczniów klasy 3 gimnazjum wraz z pedagogiem p. Anną Anioł, odwiedziła Arenę Zawodów aby móc zapoznać się ze specyfiką różnych zawodów i ofertą szkół technicznych i branżowych

12 października
12 uczniów naszej szkoły brało udział w akcji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pt. „Mistrzynie w Szkołach” pod patronatem fundacji Otylii Jędrzejczak. Zajęcia miały charakter lekcji wychowania fizycznego w inny, niż dotychczas sposób. Opiekunami na tej akcji byli p. Magdalena Maciejewska oraz p. Marcin Szwabig.

17 października
klasy 2.4 szkoły branżowej oraz IA technikum uczestniczyły w grze „Szlakiem Niepodległości”. Klasy dotarły na Wzgórze Św. Wojciecha, gdzie odwiedziły Kryptę Zasłużonych Wielkopolan w Kościele św. Wojciecha oraz odwiedziły Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. W obu miejscach  uczniowie realizowali zadania gry miejskiej. Wcześniej wędrówka wiodła przez Stary Rynek, Plac Wolności i Aleję Marcinkowskiego. Klasom towarzyszyły p. Dagmara Żukowska-Hombek i Dorota Schwarz-Wolska.
W tym samym dniu klasa III A technikum, z wychowawczynią p. Anną Sobańską, wyszła do muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz zapalić symboliczny znicz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.

20-21 października
jeden uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej  z klasy 3.4  oraz jeden z 3.2 pod opieką pani Izabelli Pilarczyk wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Young Talent Cup na Targach Fryzjersko – Kosmetycznych Hair-Forum odbywających się w Warszawie.

Chłopcy wykonywali fryzury konkursowe na dziale damskim i męskim.
Zadanie polegało na wykonaniu fryzury pt. „Street on Focus”. Uczniowie musieli przygotować główki fryzjerskie pod względem kolorystycznym i  skrócić włosy do fryzury użytkowej. Serdecznie gratulujemy zapału i chęci rywalizacji z rówieśnikami.
W tym samym czasie i miejscu część uczniów klasy barberskiej przeprowadzała szkolenia i pokazy pod czujnym okiem p. Adama Szulca.

24 października
klasa 2.3 szkoły branżowej również wzięła udział w grze miejskiej „Szlakiem Niepodległości”. Tego dnia gra przebiegała Placem Wolności, ulicami Ratajczaka, Taczaka i zakończyła się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie klasa z wychowawcą, p. Dorotą Schwarz-Wolską, zapaliła znicze.

23 października
uczniowie klasy II B technikum z wychowawcą, p. Reginą Woyke, byli na wycieczce w Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

29 października
odbyła się prelekcja nt. zdrowego odżywiania dla klas technikum II A, IIIA, IIIB i IVB. W ramach spotkania można było zbadać parametry ciała takie jak np. nawodnienie, otłuszczenie narządów, czy wiek metaboliczny. Prelegentki – panie dietetyczki z firmy Nature House zaprosiła do szkoły p. Anna Sobańska.

Działania Samorządu Uczniowskiego w październiku:

● Samorząd uczniowski zwyciężył w konkursie Urzędy Miasta Poznania pt. „Budżet Samorządów Uczniowskich”. Dzięki wygranej uczniowie mogą zrealizować projekt zagospodarowania przestrzeni dla uczniów „Odzieżowe Zacisze”.
● Członkowie samorządu przeprowadzili również ankietę na temat długości przerw w szkole oraz dokonali analizy zebranych odpowiedzi. Okazało się, że nie wszystkim podoba się wprowadzenie w tym roku szkolnym wydłużonych przerw ( z 5 na 10 minut).

Dodatkowo, szkoła przystąpiła do projektu „A ja wybieram łyżwy”, polega on na przeprowadzeniu części lekcji wychowania fizycznego na lodowisku Chwiałka. Na pewno wyjścia na lodowisku uatrakcyjnią tradycyjne zajęcia WF. Udział szkoły w projekcie nadzoruje p. Justyna Skrzypczak.

Relacje fotograficzne z powyżej opisanych imprez znajdują się na stronie szkoły oraz stronie Facebook szkoły. Zapraszamy do odwiedzania!

 

WRZESIEŃ:

Drodzy Państwo, szanowni Rodzice

Powracamy z comiesięcznym zestawieniem wydarzeń, które poza planowymi zajęcia edukacyjnymi miały miejsce w szkole i poza nią wszystkie, z udziałem uczniów. Witamy nowych rodziców i zachęcamy do regularnej lektury.
Ten rok szkolny zapowiada się szczególnie interesująco, ponieważ w kwietniu obchodzić będziemy 100-lecie Zespołu Szkół Odzieżowych. Będzie się dużo działo, co już widać w pierwszym wydaniu newslettera. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły lub przynajmniej śledzenia wydarzeń również na facebook’u i stronie internetowej szkoły.

3 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego urozmaicone zostało wątkiem patriotycznym w formie krótkiego występu uczniów. Ważnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie przedstawicieli klas pierwszych Nad przygotowaniami czuwała p. Justyna Skrzypczak.

5 września
Pani wicedyrektor Joanna Turkiewicz spotkała się z klasami czwartymi technikum aby przekazać im szczegółowe warunki przystąpienia i zdawania egzaminu maturalnego w maju 2019.

8 września
w hali widowiskowo- sportowej Arena odbył się Wielkopolski Piknik Zawodowy dla byłych oraz obecnych wychowanków pieczy zastępczej z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych z całego województwa.  Jest to nowa inicjatywa w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej, stworzona przez byłych wychowanków Domów Dziecka. W imprezie uczestniczyły uczennice z klasy 3A technikum: Zosia, Karolina, Martyna oraz Wiktoria z klasy 2BT. Przygotowaniem imprezy zajmowały się panie Grażyna Szczecińska i Anna Żywocka-Streker.

10 i 11 września
Uczniowie klas czwartych udali się na Salon Maturzystów zorganizowany przez Politechnikę Poznańską. Tegoroczni maturzyści mogli poznać ofertę uczelni oraz zasady obowiązujące na egzaminach z języka polskiego i matematyki. Uczniami opiekowały się panie: Klaudia Augustyniak, Elżbieta Miłowska, Anna Anioł i Grażyna Szczecińska.

18 września
Zebranie Samorządu Uczniowskiego: przewodnicząca samorządu przedstawiła pomysł na projekt „Odzieżowe zacisze” w ramach konkursu Młodzieżowej Rady Miasta „Fundusz Samorządów Uczniowskich”. Celem projektu jest stworzenie spokojnego i bezpiecznego miejsca dla uczniów, w którym będą mogli spędzać czas na przerwach, w wolnych chwilach oraz przed lub po lekcjach. Wygodne ławki zrobione z palet, pomalowane i obszyte poduchami będą zdecydowanie ciekawszą, a także wygodniejszą alternatywą dla szkolnych, drewnianych ławek. Uczniowie wzbogacą się o strefę relaksu oraz integracji.  Ponadto w celu propagowania czytelnictwa planowane jest wcielenie w życie idei book-crossingu (wymiana książek). Dodatkowo to miejsce może pełnić rolę spotkań Samorządu Uczniowskiego, miejsca wystawowego prac uczniów. Opiekunem samorządu jest p. Justyna Skrzypczak

19 września
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka przygotowało dla naszych uczniów wykład na temat chorób skóry oraz zorganizowało badania znamion skóry przez lekarza dermatologa. Przebadanych zostało ponad 70 osób: uczniów i pracowników szkoły. W wykładzie uczestniczyły klasy: IIIAT, IIIBT i III.4. Nad przebiegiem działań czuwała pani Anna Sobańska.

19-21 września
Pani Anna Sobańska z klasami IIB technikum i III klasą gimnazjum przeprowadziła akcję proekologiczną „Sprzątanie Świata”. Worki na śmieci były pełne J

20 września
podczas  Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i kosmetycznych „Beauty days” uczennice z klasy 3A technikum brały udział w finale konkursu organizowanego przez Łódzką Szkołę Mody – ANAGRA „ALE MEKSYK” w kategorii make up – makijaż inspirowany Meksykiem oraz stylizacja paznokci inspirowana Meksykiem.

21 września
Joanna z klasy 3AT brała udział w tym samym konkursie ale w kategorii: strzyżenie damskie i upięcie włosów. Uczennica osiągnęła podwójny sukces bo zajęła 2 miejsce z tytułem wicemistrza a jej praca została wyróżniona. Otrzymana nagroda to dwumiesięczny staż w Warszawie w znanym salonie fryzjerskim pod okiem Pana Macieja Maniewskiego

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Wcześniej, bo w czerwcu br. trzy uczennice z klasy 3 AT zgłosiły się do udziału w eliminacjach do konkursu make up’u i stylizacji paznokci oraz strzyżenia włosów i ich układania. W lipcu dziewczęta zakwalifikowały się do finału. Do udziału w konkursie uczennice przygotowywały panie Izabela Pilarczyk i Małgorzata Kowalczyk.

21-23 września
Nasza wolontariuszka Marta, uczennica klasy II A technikum, wzięła udział w szkoleniu wolontaryjnym w Giewartowie.

27 września
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 miało miejsce II Młodzieżowe Forum „Dobre praktyki kluczem do twojego sukcesu – szkoły ponadgimnazjalne” w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Na forum uczniowie – przedstawiciele techników i branżowych szkół I stopnia – przedstawili prezentacje pokazujące doświadczenia i różnorodne działania szkół w zakresie doradztwa zawodowego, utrwalania wyboru zawodu i idei przedsiębiorczości oraz poszukiwania nowych wyzwań w tych obszarach. Uczniowie którzy brali udział to: 3 uczennice 3BT, 1 uczennica 3AT i jeden uczeń z 2BT. Grupą opiekowała się pani doradca zawodowy Grażyna Szczecińska.

Tego samego dnia uczniowie klas IIA, IIIA i B oraz IVA i B technikum wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Biuro Inżynierii Transportu dotyczącym zachowań transportowych mieszkańców Poznania oraz powiatu poznańskiego. Wyniki diagnozy mają posłużyć dopasowaniu infrastruktury transportowej do faktycznych potrzeb jej użytkowników. Badanie przeprowadzone było na terenie szkoły i miało formę anonimowej ankiety. Całość nadzorowała p. psycholog Izabella Andrzejak

28 września
gościliśmy dyrektora zawodowej szkoły włókienniczej z Włoch, z którą nasza szkoła opracowuje projekt dotyczący praktyk uczniowskich w ramach Erasmus+. Goście zwiedzili szkołę oraz obejrzeli pokaz mody przygotowany przez uczennice i panie: Klaudię Augustyniak Magdalenę Maciejewską.

Tego samego dnia w naszej szkole kolejny rok z rzędu odbyły się obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Wspólną zabawę polegającą na sprawdzeniu znajomości tej podstawowej umiejętności matematycznej przygotowali gimnazjaliści, którzy są najmłodszymi uczniami w szkole. Jak co roku bowiem akcja odbywała się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.  Specjalne „Patrole Egzaminacyjne” czyli dwuosobowe zespoły uczniowskie przeprowadzały krótkie testy z tabliczki mnożenia.

Każdy, kto poprawnie odpowiedział na pięć pytań otrzymywał plakietkę „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. W zabawie wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i pracownicy szkoły. Akcja pokazała, że znajomość tabliczki mnożenia wymaga przypominania i utrwalania, najlepiej właśnie w formie dobrej zabawy. Gimnazjalistów nadzorowała pani Wiesława Ignaczak.

Rok szkolny 2017/2018

• CZERWIEC:

Dotrwaliśmy wspólnie do końca roku szkolnego, cieszymy się z promocji do następnej klasy, gratulujemy naszym absolwentom z klas trzecich ukończenia szkoły oraz kibicujemy uczniom, którzy mają wyznaczone egzaminy poprawkowe w sierpniu (harmonogram tych egzaminów jest już wywieszony w szkole, będzie też dostępny na internetowej stronie szkoły oraz na Facebooku).

Przed Państwem ostatnia porcja informacji przed wakacjami. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzeń czerwcowych.

8 czerwca
odbył się szkolny konkurs przyrodniczy dla klas pierwszych technikum o Wielkopolskim Parku Narodowym. Zwyciężyła klasa I B technikum – brawo! Konkurs przeprowadziła p. Aneta Andrzejewska.

Tego samego dnia wzięliśmy udział w III edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce „Jak nie czytam, jak czytam”.

Do akcji tej szkoła przystąpiła już po raz drugi. W tym roku do promowania czytelnictwa wykorzystano specyfikę i charakter szkoły. Stąd zdjęcia dziewcząt w strojach przedstawiających historię ubioru na przestrzeni wieków – można je podziwiać na Facebooku szkoły.

11 czerwca
klasa III gimnazjum dokonała podsumowania projektu „Walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego”. W jego ramach powstał krótki film, nakręcony przez uczniów w trakcie rajdu po Wielkopolskim Parku Narodowym. W podsumowaniu uczestniczyła Dyrekcja, nauczyciele oraz klasa II g. Prace projektowe nadzorowała wychowawczyni klasy p. Aneta Andrzejewska.

13 czerwca
klasa II A i I B technikum uczestniczyły w rajdzie z okazji Rocznicy Poznańskiego  Czerwca 1956 r. Uczniowie pod opieką p. Doroty Schwarz-Wolskiej oraz Faustyna Ludwiczaka przemierzyli trasę wydarzeń  czerwcowych i korzystając z kart rajdowych, znajdowali miejsca związane z wypadkami poznańskimi.

15 czerwca
klasa III gimnazjum, wspólnie z wychowawczynią p. Anetą Andrzejewską, zorganizowała wieczorek pożegnalny. Był wspaniały tort wykonany przez mamę Weroniki, pizza i  inne pyszne przekąski. Było też wspólne oglądanie zdjęć z minionych trzech lat nauki, śpiewy i tańce.

16 czerwca
podczas Jarmarku Świętojańskiego wzięliśmy udział w akcji Motylego Wolontariatu. Kwestowaliśmy na koncentratory tlenu dla pacjentów Hospicjum Palium.

Udział wzięły uczennice klas II technikum: Laura, Martyna, Paulina, Patrycja i Aleksandra. Nadzór nad organizacją działań wolontariatu sprawowała p. Monika Matuszewska

19 czerwca

klasa II gimnazjum, z wychowawczynią p. Wiesławą Ignaczak, skorzystała z wycieczki rekreacyjnej nad Maltę. Uczniowie relaksowali się po trudach roku szkolnego grając w badmintona, zjeżdżając kolejką i spacerując na świeżym powietrzu. Wyjście zakończyła lodowa uczta.

22 czerwca
uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny. Cieszymy się z wakacji ale smutno nam było rozstawać się z absolwentami klas trzecich szkoły branżowej oraz gimnazjum a także nauczycielami, którzy kończą współpracę ze szkołą. Pożegnanie umiliła nam szkolna wersja konkursu „Twoja twarz brzmi znajomo” przygotowana przez uczniów pod artystycznym nadzorem p. Elżbiety Kuczko.

28 czerwca
odbędzie się Junior Poznań Triatlon. Już po raz drugi nasi wolontariusze będą pomagać w organizacji tej sportowej imprezy. Organizacją pracy naszych wolontariuszy zajmuje się p. Monika Matuszewska.

W czerwcu również pracowała redakcja gazetki szkolnej „Guzik z Pętelką”, efektem pracy uczniów jest kolejny numer – wszystkie dostępne są pod tym linkiem: http://www.juniormedia.pl/junior-gazety
Zachęcamy do lektury, przekonajcie się Państwo, że młodzież wbrew wszechobecnemu narzekaniu, umie pisać zgrabne artykuły. Gazetką szkolną nieustannie opiekuje się p. Krystyna Ogrodowicz-Sękowska.

Rodzicom uczniów kontynuujących naukę w naszej szkole od wrześnie przypominamy o rządowym programie „Dobry start”, w ramach którego mogą jednorazowo otrzymać 300 zł. wsparcia na dziecko które nie ukończyło 20 roku życia. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html

 

Jak co roku przed wakacjami zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego wypoczynku. W załączeniu do tej wiadomości znajdziecie Państwo poradnik na ten temat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Życzymy słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu 2018!

 

• MAJ:

Maj zapowiada niedługie nadejście wakacji, ale zanim to nastąpi czekają jeszcze uczniów wytężone dni pracy w związku z wystawianiem ocen końcoworocznych. Życzymy Państwu dumy z pięknych świadectw i trzymamy kciuki za jak najmniejszą liczbę poprawek sierpniowych! W maju odbyła się kolejna edycja „szczęśliwego numerka”, tym razem prawo do korzystania z takiej ulgi zdobyły klasy IIB technikum (za najlepszą frekwencję) oraz 3.2 szkoły zawodowej (za najmniejszą liczbę spóźnień). Maj to również egzaminy maturalne. Walka o uzyskanie świadectw maturalnego rozpoczęła się 4 maja a, w naszej szkole, zakończyła 16 tego miesiąca. Emocji było wiele! W maju również nie przestawała pracować redakcja gazety szkolnej „Guzik z Pętelką”. Do numeru majowego artykuły opracowali uczniowie klasy II gimnazjum: Roksana, Zuzanna, Beata, Kacper, Wiktoria, Marika, Łukasz, Arek i Dominik. Dodatkowo uczniowie klas zawodowych (1.3, 1.4, 2.3, 2.4) publikowali swoje teksty, w których opowiedzieli o marzeniach z dzieciństwa oraz o planach na przyszłość. Bierzemy też udział w Wielkiej Zbiórce Książek dla małych i dużych pacjentów szpitali. Wielka Zbiórka Książek organizowana jest w 7 miastach: Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Zbierane są książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (od 0 do 100 lat). Zebrane książki zostaną przekazane do szpitali w całej Polsce. W zbiórce książek biorą udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Trwa cały czas comiesięczna akcja promująca czytanie Biblioteka poleca. W maju w akcji wzięły udział uczennice klasy 2.4: Nicole i Sandra. Wszystkie działania biblioteczne koordynują p. prof. Monika Matuszewska i Krystyna Ogrodowicz-Sękowska Klasa IIB technikum spędziła maj z programem edukacyjnym ARS czyli jak dbać o miłość. Program przygotowały panie: pedagog – Anna Anioł i psycholog – Izabela Andrzejak. Od 15 kwietnia do 5 maja grupa uczniów klas szkoły zawodowej odbyła staż dla fryzjerów w Gӧtz, w Niemczech. Oprócz zajęć w pracowni fryzjerskiej, młodzież miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca. Grupą opiekowały się p. prof. Agnieszka Glabiszewska ora doradca zawodowy Grażyna Szczecińska. 14 maja uczniowie klasy III gimnazjum spotkali się z doradcą zawodowym z centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży. Gość przygotował wystąpienie na temat systemu rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych. 16 maja pani pedagog Anna Anioł wraz z grupą uczennic naszej szkoły udała się do bursy na ul. Krakowskiej na spotkanie z panią profesor Beatą Piętą dotyczące profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. 19 maja Uczennice klasy II BT przeprowadziły integracyjne warsztaty plastyczne na Pikniku Staromiejskim na „Teatralce”. Piknik zorganizowała Rada Osiedla Stare Miasto. Nad uczniami czuwała p. prof. Lidia Koralewska. 22 maja Klasy II i III gimnazjum oraz IIB i IA technikum były na wycieczce w Toruniu. Uczniowie z opiekunami zwiedzili Starówkę, byli na seansie o Układzie Słonecznym Planetarium oraz robili pierniki w Piernikarni Mistrza Bogumiła. O wycieczce poinformował nas p. prof. Aneta Andrzejewska. 23 maja Klasa III gimnazjum, z wychowawczynią p. prof. Anetą Andrzejewską, wybrała się na rajd po Wielkopolskim Parku Narodowym. Uczniowie nie tylko podziwiali piękne widoki ale również nakręcili materiał filmowy będący częścią większego projektu, którego finał zaplanowany jest na czerwiec. 25 maja P. prof. Justyna Skrzypczak zorganizowała spotkanie z ratownikiem WOPR. Spotkanie to zatytułowane było „Bezpieczeństwo nad wodą”. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich klas. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, uczniowie mogli zapoznać się z pracą ratownika wodnego od strony praktycznej.

Ponadto również w maju:

● rozpoczęliśmy sezon pikników z lekturą „Czytanie na trawie”. Każdy czytał taką książkę, jaką wybrał, leżąc wygodnie na kocyku pod drzewem, zajadając smakołyki i popijając orzeźwiające napoje. W tym roku dołączyliśmy nowy zwyczaj: „Dyskusji pod krzaczkiem”. Rozmawiamy o życiu, o nurtujących nas problemach, o ciekawych książkach, filmach oraz o sensie istnienia i budowie wszechświata.

● Klasa trzecia gimnazjum uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, na których uzupełniała swoją wiedzę z przedmiotu. Ta sama klasa na lekcjach języka polskiego realizowała projekt „Moja ukochana książka”, który polegał na zaprezentowaniu i poleceniu wybranej książki kolegom i koleżankom z klasy.

● Ruszyły też prace nad filmem promocyjnym o naszej szkole. Na razie nagraliśmy teledysk do piosenki „Życie jest piękne”, scenki taneczne oraz kilka dowcipnych scenek z życia szkoły. Scenariusz jest ciągle dopracowywany.

● Klasa 1.4 przygotowuje się do przeprowadzenia akcji zbierania funduszy na karmę dla zwierząt ze schroniska podczas festynu, który ma się odbyć 15 czerwca. Mamy już gotowy plakat i niespodzianki dla uczestników zbiórki. Powyższe działania inspiruje i nadzoruje p. prof. Elżbieta Miłowska. Jak zwykle i nieustająco zapraszamy na szkolną stronę Facebook i stronę szkoły, gdzie oprócz wielu informacji znaleźć można ilustrujące wydarzenia fotosy.

• KWIECIEŃ:

W ostatnim dniu przed Wielkanocą bawiliśmy się świetnie na spotkaniu zorganizowanym przez samorząd szkolny. Od samego rana wszyscy biegali po szkole i boisku w poszukiwaniu ukrytych przez zająca jajek. Można je było później wymienić na

smakołyki. Ta zabawa odbyła się pod hasłem „Niespodzianka, baranie!” Potem przedstawiciele klas dzielnie walczyli w wyścigach z jajkiem, by zdobyć… „Trochę kiełbasy dla mojej klasy!” Przy okazji tego spotkania podsumowano również projekt edukacyjny „Tworzę, więc jestem”, w ramach którego została wydana książka z tekstami uczniów naszej szkoły. Wszyscy współautorzy otrzymali egzemplarze książki, a dodatkową nagrodą była „Sałata dla literata!”, czyli doniczki z piękną, wiosenną zieloną sałatą. Potem literaci zmierzyli się z zespołem nauczycieli w konkursie „Wielkanocne rymowanki”. W nagrodę spotkał ich zaszczyt poczęstowania wszystkich uczniów i nauczycieli słodkościami. Spotkanie uświetniła wystawa „Baba za mema”. Powstała ona w efekcie konkursu, w którym wzięły udział wszystkie klasy oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zadanie polegało na wymyśleniu zabawnego mema do wielkanocnego obrazka. Zwycięskie klasy otrzymały w nagrodę prawdziwą, słodką i puszystą wielkanocną babkę. Takie spotkanie nie mogło odbyć się bez muzyki. Zapewniły ją dziewczyny z zespołu „Raz, dwa- hop sasa!”, które zaśpiewały piosenkę „Wiosna, wiosenka…” Wszystkiemu przyglądał się szmaciany zając Grzesiek, który tak się wzruszył, że rozsypał na boisku szkolnym wafelki „Grześki”. Po ogłoszeniu tej wiadomości rozbawiony tłum uczniów ruszył na poszukiwania. Dawno nie było takiego ożywienia na boisku. Cały dzień upływał pod hasłem „Wielkanoc? Ale jaja!” Zabawa była tak udana, że planujemy ją powtórzyć w przyszłym roku, oczywiście z nowymi, szalonymi pomysłami na konkursy i niespodzianki. Relację przygotowała p. prof. Elżbieta Miłowska.

A w kwietniu:

6 kwietnia poczet sztandarowy w składzie: Darek Zjażdżałka , Marta Zalewicz oraz Magda Malusi z klasy III A technikum godnie reprezentował szkołę na rocznicowych obchodach zbrodni hitlerowskich w forcie VII . Grupą opiekował się p. prof. Sebastian Sporny.

7 i 21 kwietnia p. prof. Izabela Podgórniak zorganizowała dla uczennic klasy maturalnej – Joanny Narowskiej i Aleksandry Oleksy z kl. IV B zajęcia w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza.
Również 7 kwietnia, a potem ponownie 25 kwietnia zorganizowaliśmy w szkole drzwi otwarte dla uczniów gimnazjum. Mamy nadzieję, że zainteresowanie naszą szkołą przyniesie skutek w postaci dużego naboru. Organizację drzwi otwartych nadzorowały p. prof. Aneta Andrzejewska i Anna Sobańska.

10 kwietnia p. prof. Izabela Podgórniak zaprowadziła całą klasę III B technikum do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną „Jak czytać dzieło sztuki?”. Udział w takich zajęciach znacząco podnosi szanse uczniów na pozytywne zdanie matury z języka polskiego.

Tego samego dnia w szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów i absolwentów psychologii uniwersytetu SWPS i wzornictwa School of Form. W warsztatach brały udział klasy maturalne. Ideą zajęć było rozwijanie projektowego sposobu myślenia i wspieranie kreatywności.

13 kwietnia klasa III A technikum, wraz z pedagogiem szkolnym p. Anną Anioł, była z wizytą w zaprzyjaźnionym zakładzie fryzjerskim u pana Adama Szulca, gdzie uczniowie mogli przyglądać się pracy barbera – fryzjera męskiego.

18 kwietnia klasa 1.2 szkoły branżowej udała się na wycieczkę do Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza, gdzie zapoznała się z bogatą twórczością pisarza. Grupą opiekowała się p. prof. Izabela Podgórniak.
Tego samego dnia zakończyła się Gimnazjalna Olimpiada Matematyczno-Informatyczna organizowana przez Zespół Szkół w Skórzewie. Do finału zakwalifikowali się uczniowie kl. II gimnazjum: Kacper Ikała, Dominik Dyrda, Aleks Maćkowiak oraz kl. III gimnazjum: Sara Dembik, Julia Mikołajczak i Klaudia Wolniewicz. Ogłoszenie wyników wkrótce. Za informacje dziękujemy p. prof. Wiesławie Ignaczak.

19 kwietnia na lekcjach wychowawczych w klasach maturalnych odbyły się spotkania z policjantkami z Komisariatu Poznań Stare Miasto dotyczącymi zawodu policjanta oraz kwestii związanych z samoobroną w sytuacjach trudnych. Wizytę zorganizowała p. pedagog. Anna Anioł.

21 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Magdaleny odbył się finał konkursu matematycznego Supermatematyk. Zakwalifikowały się do niego dwie uczennice naszej szkoły Marta Jaroniak i Paulina Perz z klasy I.1.Czekamy na ogłoszenie wyników i mocno trzymając kciuki. Informacją podzieliła się z nami p. prof. Wiesława Ignaczak.

20 kwietnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Forum Nowej Edukacji w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, Sala Lubrańskiego. Udział w tym wydarzeniu brali również dyrektor naszej szkoły Pani Grażyna Łakomiec, kierownik szkolenia praktycznego Pani Maria Korczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych Pani Małgorzata Kowalczyk oraz delegacja  trzech uczniów z 2 klasy szkoły branżowej. Forum Nowej Edukacji to międzynarodowe wydarzenie, w trakcie którego poruszano m.in. takie tematy jak:
1. Wyzwania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w erze inteligentnych miast.
2. Integracja pokoleń w szkolnictwie zawodowym.
3. Współpraca międzysektorowa  uczelnie i biznes – ważni interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego.

24 kwietnia p. prof. Violetta Klabińskaudałą się z trzema uczennicami z kl. IIA technikum:  Martyną Michalską, Aleksandrą Stolarską i Joanną Szymańską do szkoły podstawowej w Szczepankowie na drzwi otwarte aby przedstawić ofertę naszej szkoły.

Tego samego dnia w naszej szkole odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Bajkowy pokaz mody – BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE”.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz  gimnazjów z Poznania i powiatu poznańskiego. Jego celem było m.in.: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz zachęcanie do poznawania baśni i legend polskich w związku z obchodzoną w bieżącym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

W organizacji konkursu wzięli udział następujący uczniowie:

Mirella Kopidura i Kasjan Korytkowski z kl. III BT, Joanna Narowska z kl. IV BT, Kinga Kaptur z kl. I BT.

W konkursie  wyróżnienie za oryginalną stylizację i aranżację otrzymała uczennica naszej szkoły Roksana Rogowska z kl. II G (legenda „O Lucyferze i Wielkim Wozie”). Imprezę zorganizowała biblioteka szkolna, czyli zespół w składzie p. prof. Monika Matuszewska oraz Krystyna Ogrodowicz.

26 kwietnia odbył się w szkole finał konkursu językowego „Z kulturą języka za pan brat”. Już po raz 8. rywalizowaliśmy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołem Szkół Zawodowych nr 6. W tym roku nasz zespół w składzie : Maja Bąkowska, Marzena Perlak i Iza Kotus okazał się najlepszy. Na pytania mogła również odpowiadać publiczność składająca się z uczniów różnych klas i za dobrą odpowiedź otrzymać słodką nagrodę. Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwała p. prof. Izabela Podgórniak.

Tego samego dnia oraz 27 kwietnia p. prof. Anna Sobańska wraz z klasami 1.3, 1.1 szkoły branżowej oraz IIB technikum wzięli udział w akcji proekologicznej „Wiosenne porządki”.

Ponadto jeszcze w kwietniu:
p. prof. Marek Maciejewski prowadził zajęcia dodatkowe przygotowujące dwie zainteresowane utrwalaniem wiedzy uczennice do egzaminu gimnazjalnego;

promowaliśmy naszą szkołę w wielu gimnazjach m.in: w Antoninku, Szczepankowie, Murowanej Goślinie. Mamy nadzieję, że tego typu działania przyniosą efekt w postaci dobrego naboru;
klasy: II gimnazjum, 1.1, 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, IB, IIA, IIIB i IVA technikum miały zajęcia z pedagogiem szkolnym, p. Anną Anioł,  na temat roli uczuć, emocji i stresu w życiu człowieka w ramach działań „Kwiecień miesiącem zdrowia”;
uruchomiliśmy nową stronę internetową szkoły, proszę koniecznie zobaczyć efekt ciężkiej pracy (głównie p. prof. Anny Żywockiej) i nadsyłać uwagi, jeśli się pojawią bądź życzenia: czego na stronie jeszcze brakuje;
kolejny raz w „kąciku fryzjerskim” na stronie szkoły pojawiły się zagadki do rozwiązania dla uczniów biorących udział w konkursie fryzjerskim – „Liga mistrzów”. Nauczycielki przedmiotów zawodowych  p. Małgorzata Kowalczyk i Izabella Pilarczyk gorąco zachęcają do ich rozwiązywania;
w kwietniu tradycyjnie celebrujemy miesiąc zdrowia. Tegoroczna edycja zatytułowana była Psyche & Soma, czyli jak emocje wpływają na nasze zdrowie. Działania ujęte w programie na kwiecień miały charakter holistyczny, czyli całościowy. Poprzez aktywności mające na celu zmianę dotychczasowych nawyków związanych z radzeniem sobie z emocjami chcieliśmy wpłynąć na poprawę jakości zdrowia fizycznego naszych uczniów. Dlatego, program realizowany był w ścisłej współpracy psychologa, pedagoga, nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczyciela higieny i biologii. Przez cały miesiąc organizowane były różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, których celem było wyposażenie uczniów w umiejętność efektywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz w wiedzę z zakresu etiologii i leczenia chorób psychosomatycznych. W trakcie zajęć organizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego (p. prof. Marta Banach), uczniowie uczestniczyli
w zajęciach Body balance- zajęciach fitness, na które składają się elementy tai chi, jogi
i pilatesu, które wzmacniają kondycje fizyczną oraz przywracają wewnętrzną równowagę.  Zajęcia prowadzone przez p. prof. Annę Sobańską miały na celu przybliżyć uczniom pojęcie chorób psychosomatycznych, ich patogenezę i profilaktykę. Ponadto, zaprosiliśmy również uczniów do aktywności artystycznej, która realizowana była w ramach szkolnego konkursu pt. „Sublimacje”. Celem konkursu była zaprezentowanie własnej ekspresji artystycznej jako wyrazu nagromadzonych emocji.
Dodatkowo w ramach akcji Kwiecień- miesiąc zdrowia, chętni pełnoletni uczniowie wraz z psychologiem udali się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi;
w kwietniu również zwycięzcy eliminacji do udziału w stażu zagranicznym w Gӧtz, Niemcy wzięli udział w specjalnych, przygotowawczych zajęciach z zakresu bhp, pedagogiki i kultury.

• MARZEC:

Mamy nadzieję, że Święta upłynęły wszystkim spokojnie, w radosnym nastroju.

Zaczniemy od krótkiej informacji dotyczącej jeszcze lutego, mianowicie:
krótkie sprostowanie dotyczące konkursy historycznego o Poznaniu: eliminacje szkolne przeprowadził pan Faustyn Ludwiczak.

A oto co wydarzyło się w marcu:

3 marca
odbył się półfinał wojewódzkiego konkursu matematycznego SUPERMATEMATYK, uczennice Paulina Perz i Marta Jaroniak z klas pierwszych szkoły branżowej zakwalifikowały się do finału. Brawo!

8 marca
centralnym działaniem, które angażowało uczniów i pracowników szkoły była XXIV edycja „MAŁEJ PĘTELKI” – konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. Bardzo gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a w szczególności naszym uczennicom: Wiktorii Roszak z klasy IB technikum oraz zespołowi projektantów z klasy IVB technikum, które zajęły odpowiednio I i III miejsce w kategorii ubiorów awangardowych.
Przybył również dziennikarz z Głosu Wielkopolskiego, który umieścił zdjęcia i komentarz na stronie gazety: http://www.gloswielkopolski.pl/…/mala-petelka-2018-w-pozna…/.

9 marca
uczennice naszej szkoły wystąpiły w rolach modelek na pokazie mody „Kobieta zmienną jest” zorganizowanym dla policji. Modelkami/modelami byli:

Jakub Wierachowski i Julia Górczak z klasy 2.4, Oliwia Wolska, Natalia Strzelczyk, Wiktoria Strzelczyk i Sylwia Bartoszak z klasy 3 BT, Karolina Błaszczyk, Kinga Rosa, Weronika Nowicka, Oliwia Mazurek z klasy IIAT, Angelika Blat, Marita Marczak oraz Joanna Narowska z klasy 4BT

10 marca
Pani Izabela Podgórniak zorganizowała uczennicom z klas technikum zajęcia przygotowujące do matury, poprowadzone przez pracowników Muzeum Literackiego  H. Sienkiewicza. Uczestniczyły w nich: Aleksandra Oleksy, Joanna Narowska, Vita. Boichuk, Wiktoria. Strzelczyk i Sylwia Bartoszak. Zajęcia odbyły się dwukrotnie 10 i 17 marca.

11 marca
Pani Marta Banach, nauczyciel wychowania fizycznego, zabrała uczniów klasy II gimnazjum na mech Lecha w ramach akcji „Kibicuj z klasą”.

12 marca
uczniowie klasy II i III gimnazjum wzięli udział w Gimnazjalnej Olimpiadzie Matematyczno–Informatycznej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Skórzewie. W ramach etapu I uczniowie rozwiązywali zadania logiczne i matematyczne. Najlepsi z każdej klasy : Dominik Dyrda, Aleks Maćkowiak, Kacper Ikała i Łukasz Witkowski z kl. II oraz Sara Dembik, Julia Mikołajczak i Klaudia Wolniewicz z kl. III przeszli do II etapu.

13 marca
miało miejsce podpisanie umów z uczniami, którzy zakwalifikowali się na staż zagraniczny do Niemiec.

14 marca
Światowy Dzień Liczby Pi, u nas obchodzony jako Dzień Matematyki. W świetlicy szkolnej przygotowano stoiska z łamigłówkami i grami matematycznymi: krzyżówkami, sudoku, pantomino, tangramami, happy cubem, k – dronem, dominem, wykreśleniami, zagadkami.

Podczas udziału w przygotowanych grach uczniowie mogli wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia i pracy w zespole.

Bardzo spodobała im się matematyka ukazana inaczej niż zwykle. Gry zaangażowały wszystkich, a praca w takiej formie wzbudziła poczucie integracji zespołowej.

15 marca
uczniowie klasy III1 (8 osób, pod opieką p. Moniki Matuszewskiej) wykonywali nieodpłatne usługi fryzjerskie i drobne zabiegi kosmetyczne podopiecznym Dziennego Domu Seniora-Wigor w Luboniu.

17 marca
odbył się koncert Pro Sinfoniki „Hop! w hip-hop”. W koncercie uczestniczyły razem z p. prof. Izabelą Podgórniak: Magdalena Malusi and Emilia Merda z kl. III AT.

19 marca
od tego dnia rozpoczęły się zajęcia zawodowe prowadzone przez  p. doradcę zawodowego Grażynę Szczecińską oraz zajęcia z języka niemieckiego z Panią Krystyną Wilkus. Jest to specjalne przygotowanie dla grupy uczniów klas szkoły branżowej wyjeżdżających wkrótce na staż do Niemiec

20 marca
organizatorzy Junior Poznań Triathlon wręczyli wolontariuszkom certyfikaty potwierdzające zaangażowanie i pomoc w organizacji Triathlonu dla dzieci. Impreza odbyła się w czerwcu na obiekcie sportowym POSIRu „Chwiałka”.Certyfikaty odebrały: Monika Graduszewska, Roksana Wojciechowska z klasy IV BT, Adrianna Ludwiczak, Natalia Stachowiak i Joanna Grajek z IV AT,Zofia Dobroń oraz Laura Rerus z II BT.

21 marca
pierwszy dzień wiosny przebiegał w ZSO na sportowo. Turniej czwórek Siatkarskich jest już tradycją w życiu sportowym naszej szkoły. Jego inicjatorem jest prof. Paweł Musiał. W tegorocznej edycji Turnieju udział wzięło 12 drużyn. Zwycięstwo przypadło drużynie dziewcząt z klasy IBT, drugie miejsce zajęła drużyna z klasy I4, a trzecie reprezentacja klasy IIIBT. Turniej przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.

Tego samego dnia świętowaliśmy też „Dzień Motyla” – „Dzień Wrażliwości” organizowany przez Hospicjum Palium i Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. W pierwszej części „Dnia Motyla” motyli wolontariusze tworzyli i malowali motyle w Urzędzie Wojewódzkim. W południe spotkaliśmy się na Placu Wolności z grupami które malowały motyle w Urzędzie Miasta i Urzędzie Marszałkowskim i w ramach Jarmarku Wielkanocnego celebrowaliśmy „Dzień Motyla – Dzień dla Hospicjum Palium”. Wspólnie próbowaliśmy nagłośnić działania Hospicjum Palium, potrzebę jego rozbudowy i zebrać na ten cel potrzebne środki. Wolontariuszami opiekowała się p. Monika Matuszewska.

22 marca
uczennica klasy III B technikum – Natalia Strzelczyk – uczestniczyła w Finale V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu  Projektowania i Wytwarzania Odzieży na Politechnice Łódzkiej. Gratulujemy Natalii dostania się do etapu finałowego!

23-25 marca
przez trzy dni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły robili wszystko, aby jak najlepiej zareklamować ZSO na Targach Edukacyjnych. Odwiedzających i zainteresowanych było sporo, a stoisko szkoły okazało się być wielką atrakcją wizualną. Wystrój przygotowały p. Anna Żywocka-Streker, p. doradca zaw. Grażyna Szczecińska oraz p. Lidia Koralewska.

28 marca
odbył się II etap konkursu matematycznego – tym razem przy użyciu komputerów, na których uczniowie musieli wykonać zadania z matematyki i informatyki z wykorzystaniem Internetu oraz oprogramowania na dysku Google. Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja. Za wszystkich uczestników trzymamy mocno kciuki!

Ponadto w marcu
● redakcja gazetki szkolnej, pod opieką p. Krystyny Ogrodowicz-Sękowskiej, „Guzik z Pętelką” opracowała i opublikowała kolejny numer dostępny pod linkiem: http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/guzik-z-petelka-49

• LUTY:

Drodzy Rodzice,

W lutym:

1 lutego odbyły się eliminacje szkolne do Konkursu wiedzy o Poznaniu. Do reprezentowania szkoły w etapie międzyszkolnym prawo wywalczył zespół z kl. III B technikum: Adrianna Chrobak i Daria Siekierska oraz Zuzanna Zielińska i Roksana Rogowska z kl. II gimnazjum. Konkurs przygotowała p. prof. Dorota Schwarz-Wolska

6 lutego  gimnazjaliści z klasy III. obejrzeli w Domu Kultury „Dąbrówka” spektakl przygotowany przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji wg. sztuki Moliera pt.: „Skąpiec”. 

8 lutego bardzo liczna grupa uczniów (60 osób) z klas szkoły branżowej: I-4, II-4, oraz technikum IB, IIA, IIB i IVA, odwiedziła Scenę na Piętrze, by obejrzeć spektakl wg. Sławomira Mrożka „Tango”. Był on także przygotowany przez zespół aktorów z Narodowego Teatru Edukacji.

Oba przedstawienia bardzo się uczniom podobały i dostarczyły niezwykłych przeżyć estetycznych. Nad młodzieżą i organizacją wyjść teatralnych czuwała p. prof. Elżbieta Miłowska.

9 lutego przedstawiciele Sanepidu przygotowali stoisko informacyjne dla uczniów w holu szkoły z materiałami na temat HIV i AIDS. Gości zaprosiły panie pedagog Anna Anioł i psycholog Izabella Andrzejak.

12-16 lutego  uczniowie klasy IIIB technikum oraz słuchaczki KKZ (Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych*) przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – A.12: Wykonywanie usług krawieckich. Wiadomością podzieliła się z nami p. prof. Katarzyna Czerwińska.

19-21 lutego:  w tych dniach trwały jeszcze ferie. Jedni odpoczywali, inni jednak ciężko pracowali ponieważ odbyły się fakultety z matematyki dla maturzystów prowadzone przez p. prof. Reginę Woyke. Przez trzy dni uczniowie – 8 osób z IV BT i jedna z IV AT – z pasją rozwiązywali zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego. Chętni mogli również sprawdzić się poprzez przystąpienie do próbnego egzaminu ustnego z języka angielskiego.
Praca na pewno zaowocuje super wynikami, czego wszystkim życzymy.

25 lutego uczennice klasy II B: Weronika Matysiak i Aleksandra Dukowicz oraz z klasy IV B Aleksandra Oleksy uczestniczyły w koncercie w filharmonii poznańskiej o walentynkowym tytule „Jeżeli kochać…”. Wyjście na koncert zorganizowała p. prof. Izabela Podgórniak.

26 lutego odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w ramach   Programu ERASMUS + KA1- Mobilność edukacyjna: „Staż na start”. Zgłosiło się 21 osób, z czego 20 przyszło na rozmowę z klas szkoły branżowej: II-1 II-2, II-3, II-4, III-1, III-2. 16 zakwalifikowanych szczęściarzy odbędzie staż w Gotz w terminie 15.04- 05.05 br. wraz z opiekunem p. doradcą zawodowym Grażyną Szczecińską.

28 lutego ● uczniowie klas IA i IB technikum oraz I-1 i I-3 szkoły branżowej wzięli udział w spotkaniu z policjantką na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy.
Aby lepiej omówić ten temat – „Bezpieczeństwo w Internecie” – pedagog szkolny, p. Anna Anioł, przeprowadziła zajęcia w klasach  technikum IIA, IIIB i IVB, w klasie  I-4 szkoły branżowej i w II gimnazjum.

● Tego samego dnia odbył się Międzyszkolny konkurs wiedzy o Poznaniu w którym zespół z kl. technikum III B w składzie: Adrianna Chrobak i Daria Siekierska zajął I miejsce, a uczennice II klasy gimnazjum: Zuzanna Zielińska i Roksana Rogowska 5. miejsce. Brawo!
Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele historii: p. prof. Dorota Schwarz Wolska i p. prof. Faustyn Ludwiczak, wsparcia udzielili inni nauczyciele naszej szkoły p. prof. Krystyna Ogrodowicz, p. prof. Monika Matuszewska, p. prof. Małgorzata Grochalska, p. prof. Sebastian Sporny oraz uczennice kl. IIBT: Karina Karmowska, Laura Rerus, Anna Rajczak, Grażyna Gocałek – opiekowały się sekretariatem i kawiarenką, natomiast nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu elektronicznego czuwała Aleksandra Dukowicz i Arek Lipiński.

Konkurs zaszczyciła swoją obecnością p. Wizytator Barbara Zatorska z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz, p. Justyna Wybieralska z Automobilklubu Wielkopolskiego.

● Również tego dnia, Maria Perz i Justyna Jabczyńska z klasy IIB i IIIB technikum wzięły udział w II etapie Olimpiady z Wychowania do Życia w Rodzinie (musiały wykonać prezentację, a następnie odpowiedzieć na pytania komisji egzaminacyjnej). Niestety nie dostały się do finału , który odbędzie się w Olsztynie, godnie jednak reprezentowały szkołę zajmując w okręgu  trzecie miejsce. Nad uczennicami opiekę sprawował p. prof. Sebastian Sporny.

W lutym także klasa IIIA technikum odbyła wycieczkę do salonu fryzjerskiego celem poszerzenia wiedzy na temat obsługi nowoczesnych aparatów do zabiegów fryzjerskich oraz obserwacji nowoczesnych technik koloryzacji. Wyjście zorganizowała p. prof. Izabella Pilarczyk, która jednocześnie zachęca uczniów klas fryzjerskich do rozwiązywania zagadek związanych z tym zawodem stale umieszczanych na stronie szkoły.

Tradycyjnie zachęcamy do podglądania co dzieje się na szkolnym facebooku i ‘lajkowania’ ciekawych postów! : www.facebook.com/search/top/?q=zespół szkół odzieżowych poznań

* KKZ, czyli Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe kształcące w ZSO w kwalifikacji A.12: Wykonywanie usług krawieckich i A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. Kurs odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata i po jego ukończeniu można przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchaczem kursu może zostać osoba dorosła.

• STYCZEŃ:

Przed kroniką wydarzeń styczniowych , jeszcze parę słów na temat ciekawostek z grudnia, które nie weszły do poprzedniej wiadomości, a warto o nich wspomnieć. Oto one:

● 4 grudnia odbyło się w szkolnym klubie spotkanie z poznańskim pisarzem, autorem powieści fantasy- panem Marcinem Mortką. Do grona najbardziej zainteresowanych uczestników należy zaliczyć uczniów zaangażowanych w projekt „Tworzę, więc jestem…” Mieli oni bowiem niepowtarzalną okazję zaprezentowania swoich utworów i wysłuchania opinii prawdziwego pisarza! Pan Marcin Mortka bardzo zaangażował się w rozmowę z młodymi poetami i pisarzami. Opowiadał także o swojej drodze twórczej, o jej początkach, o swoich książkach i o problemach, z jakimi mierzy się pisarz na co dzień. Moderatorką dyskusji była Natalia Strzelczyk (IIIbT). Młodymi twórcami, bezpośrednio zaangażowanymi w rozmowę z pisarzem byli: Wojtek Piotrowski z kl. II3, Małgosia Gawelska z kl. IIaT, Wiktoria Strzelczyk i Sylwia Bartoszak z kl. IIIbT, Zuzia Zielińska z kl. II.G i Kacper Ikała, który dbał również o klimat muzyczny spotkania, prezentując swoje umiejętności gry na keyboardzie. Uczestnikami spotkania, którzy przysłuchiwali się rozmowie, byli uczniowie klasy IIbT, IVaT, IIG i in. Salę ozdobiła wystawa grafiki uczniów naszej szkoły (między innymi utalentowanych braci Krzysztofa i Macieja Łuczewskich).

● 15 grudnia uczestniczyliśmy w konkursie aktorskim na monodram. Konkurs nazywał się „Chochoły” a jego organizatorem był MDK nr 1. Z trzech uczennic, które przygotowały swój autorski występ, swoje umiejętności zaprezentowała jedna- Małgosia Gawelska z klasy IIaT. Małgosia wypadła bardzo dobrze prezentując tekst „Byłam żoną dżihadysty”.

Już w styczniu: wielki finał projektu „Tworzę, więc jestem…”  – wydaliśmy książkę: zbiór wierszy i opowiadań autorstwa uczniów ZSO w Poznaniu! Wydanie książkowe właśnie zostało dostarczone przez wydawnictwo RIDERO do szkoły i wzbudza ogromne zainteresowanie. Oto nazwiska wszystkich autorów, których teksty znalazły się w książce: Marysia Lewandowska kl. IIIG, Natalia Lick kl.IIIG, Zuza Zielińska kl. IIG, Dawid Żakowski, Wojtek Piotrowski kl. II3, Małgosia Gawelska kl. IIaT, Wiktoria Strzelczyk kl. IIIbT, Kacper Ikała kl. IIG. Książka nosi tytuł „Tworzę, więc jestem” i jest ilustrowana pięknymi grafikami naszych uczniów. Już niedługo zostanie udostępnione jej internetowe wydanie. Wszystkie powyższe działania inspirowała i nadzorowała p. prof. Elżbieta Miłowska.

● 4 stycznia  6 uczennic z kl. IVbT i 4 uczennice z kl. IIIbT z p. prof. Iwoną Kosedą wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej w Łodzi. Do III. finałowego etapu olimpiady w marcu zakwalifikowała się uczennica kl. IIIbT Natalia Strzelczyk. Gratulujemy i trzymamy kciuki za Natalię!

● 5 stycznia klasa II.3 pod opieką p. prof. Sebastiana Spornego odwiedziła Muzeum Powstania Wielkopolskiego w ramach obchodów 100  lecia  odzyskania Niepodległości.

● 9 stycznia klasa IIIbT, pod opieką p. prof. Izabeli Podgórniak, uczestniczyła w lekcji muzealnej ””Jak czytać dzieło sztuki?””w Muzeum Narodowym.

Klasa IVbT przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzieży:
10 stycznia uczniowie zmagali się z częścią praktyczną w ramach kwalifikacji A.49,
11 stycznia zdający mogli się wykazać wiedzą teoretyczną w ramach tej samej kwalifikacji.
Nad organizacją przebiegu egzaminów czuwała p. kier. Maria Korczak.

● 23 stycznia uczennice klasy IIbT: Zofia Dobroń, Aleksandra. Dukowicz , Justyna Jabczyńska, Weronika Matysiak, Julia Marcinkowska, Maria Perz i z klasy IIIbT: Anastazja Derenowska i Mirella Kopidura obejrzały w ramach DKF-u Absolwent film pt. ””Cudowny chłopak””. Wszystkie obecna na seanse uczennice i opiekująca się nimi p. prof. Izabela Podgórniak bardzo gorąco polecają wszystkim ten film.

● 25 stycznia uczennica kl. IVbT Monika Graduszewska wraz z p.prof Anetą Andrzejewską reprezentowały szkołę na „Targach Edukacyjnych” w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu, rozpoczynając tym samym sezon promowania naszej szkoły.

● 26 stycznia roku odbyła się Studniówka klas IVa i bT oraz semestru VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wszyscy doskonale bawili się na ciekawie udekorowanej, przez tegoroczne maturzystki, sali gimnastycznej szkoły. W przygotowaniach pomogli klasom ich wychowawcy: p. prof. Katarzyna Czerwińska oraz p. prof. Faustyn Ludwiczak.

● 30 stycznia uczniowie kl. II.1: Daria Krawiec, Paulina Ćwiertniak, Stanisław Drożdżowski, Tymoteusz Woźniak, Eryk Stachowiak, kl. II.3: Monika Nożewnik, Wiktoria Nowacka Izabela Kozłowska, Anna Nowacka, Kamila Nowak, Wiktoria Roszak wzięli udział w warsztatach tradycyjnego fryzjerstwa męskiego prowadzonych przez p. Adama Szulca. Uczniów dopilnowała p. doradca zawodowy Grażyna Szczecińska.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.