KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Rok szkolny 2018/2019

Plan zajęć:

sesja jesienna:

                              zjazd 1 – 4 zmiana!

                          • zjazd 5 – 6

                          • zjazd 7 – 8

                          • zjazd 9 – 10

                          • zjazd 14 – 15

KOMUNIKATY!!!

W weekend 6 i 7 października nie odbędą się zajęcia z panią I. Kokorniak-Benasiewicz.
W związku z tym grupa A I semestru przychodzi dopiero na 5 lekcję, a grupa B kończy zajęcia po projektowaniu odzieży.
W niedzielę semestr III ma wolne. Zaplanowane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

 

Z powodu choroby pani Małgorzaty Kaczmarek w sobotę 6 października I semestr zamiast PKO ma zajęcia z PO, natomiast w niedzielę 7 października III semestr ma tylko zajęcia z TWO (grupa B przychodzi odpowiednio później).

 

Uwaga kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kurs informujemy, że ze względów formalnych nie możemy kursu uruchomić (zbyt mała liczba kandydatów).

Ponowną rekrutację planujemy w przyszłym roku.

Uwaga kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie na kurs zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W związku z tym prosimy o dostarczenie do 27 sierpnia do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki zawodu krawiec oraz świadectwa ukończenia gimnazjum lub liceum, lub dyplomu ukończenia studiów (oryginał).

Maria Korczak – kierownik szkolenia praktycznego

Uwaga kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy w roku szkolnym 2018/2019

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

Osoby zainteresowane kształceniem na kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o pobranie zakładka wniosku o przyjęcie na kurs, wypełnienie go i dostarczenie do sekretariatu szkoły do 30 czerwca 2018r. Na kurs mogą być przyjęte osoby dorosłe.

KWESTIONARIUSZ – kurs A.71

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Dnia 14 maja 2018r. odbyło się zebranie informacyjne dla kandydatów na kurs. Dotyczyło ono głównie proponowanego programu kursu oraz kosztów związanych z nauką.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany przez szkolę jest bezpłatny, jednak nie znaczy to, że nie będą musieli Państwo ponosić żadnych kosztów związanych z zakupem podstawowych narzędzi fryzjerskich i główek treningowych. Nabycie umiejętności fryzjerskich wymaga wielu godzin ćwiczeń, dlatego konieczne będzie również zapewnienie sobie modeli. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa oświadczenie, którego podpisanie będzie stanowiło dla nas niezbędny dowód, że mają Państwo świadomość tych obciążeń i nadal są Państwo zainteresowani kształceniem się na naszym kursie. Prosimy o pobranie formularza oświadczenia podpisanie go i dostarczenie(wraz z wnioskiem o przyjęcie na kurs – jeśli jeszcze go Państwo nie złożyli) do sekretariatu szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2018r.

OŚWIADCZENIE – kurs A.19

Wyposażenie słuchacza – kurs a.19

Rok szkolny 2017/2018

Plan zajęć:

sesja jesienna:

                         • zjazd 1

                         • zjazd 2

                         • zjazd 3

                         • zjazd 4

sesja wiosenna:

                             • zjazd 1, 2

                           zjazd 3, 4, 5, 6

                          • zjazd 7, 8, 9

                          • zjazd 10, 11

                          • zjazd 12, 13

UWAGA!!!

KANDYDACI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Zebranie organizacyjne dotyczące czasu i formy kształcenia na kursie,

odbędzie się 14 maja 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie szkoły, przy ul. K. Wielkiego 17.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.