Zespół Szkół Odzieżowych

im. Władysława Reymonta w Poznaniu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

Oto najważniejsze daty w historii Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu:

1881 - powstanie Koncesjonowanej Szkoły Przemysłowej i Seminarium Nauczycielek Robót Ręcznych

1919 - powołanie Żeńskiej Szkoły Gospodarstwa i Przemysłu Domowego

1920 - zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa Żeńska

1927/28 - pierwsze egzaminy czeladnicze

1933 - wydanie pierwszego numeru "Gazetki szkolnej"

1936 - prezentacja odzieży dziecięcej na wystawie w Paryżu

1939 IX - zbombardowanie budynku szkolnego

1945 III - wznowienie działalności szkoły po wojnie

1951 IX - nowa siedziba szkoły w gmachu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17

1966 V - nadanie szkole imienia "Władysława Stanisława Reymonta"

1970 V - odsłonięcie pomnika patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta =

1971 V - ufundowanie szkole sztandaru

1975 IX - powołanie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Zespołu Szkół Odzieżowych

1979 V - obchody 60-lecia szkoły

1986 - przyjęcie Zespołu Szkół Odzieżowych do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół

1990 VI - pierwsze egzaminy wstępne do nowo powołanego Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII przy Zespole Szkół Odzieżowych

1992 X - inauguracja klubu Otwartych Serc. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Rennes

1993 X - wyjazd Młodzieży do Rennes (Francja) - (Scola '93)

1993 - I Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą pracę dyplomową

1994 XII - IV zjazd absolwentów z okazji 75-lecia szkoły odzieżowej

1998 - I Ekspozycja Moda Młodych na MTP

1999 X - uroczyste obchody 80-lecia szkoły

2000 - wyjazd młodzieży do Fougeres (Francja)

2000 XII - uroczyste Obchody Roku Reymontowskiego

2001/2002 -I miejsca: w Olimpiadzie Języka Francuskiego i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Europie

2002 - jubileuszowy (X) Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową

wrzesień 2002- rozpoczęcie działalności szkolnego koła wolontariackiego "Klubu Ośmiu"

listopad 2002- otwarcie nowej pracowni komputerowej

1 kwietnia 2003 - uroczystości jubileuszowe 85 - lecia szkoły

luty 2004 - X szkolny konkurs o "Małą Pętelkę"

2004 - nawiązanie współpracy ze szkołą w Furstenwalde w Niemczech

2004 - odznaczenie szkoły medalem im. J. Kilińskiego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia zawodowego

2007 -  udział w międzynarodowych projektach podnoszących jakość kształcenia zawodowego - program Leonardo da Vinci (do 2013r.)

2009 - obchody 90-lecia szkoły

2010 - realizacja projektów unijnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów oraz doradztwa zawodowego

2011 -  uzyskanie certyfikatu ISSO 29990 - 2010


2011 - szkoła laureatem ogólnopolskiego konkursu "Lider Edukacji Zawodowej"

2011 - udział w stażach zagranicznych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. Zrealizowanie projektów:"Staż zagraniczny w Niemczech sposobem na podnoszenie umiejętności zawodowych i wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy"(2011-2012). Staż zagraniczny w Niemczech :Gotowi na lepszą przyszłość"(2012-2013)

2012 - włączenie do Zespołu Szkół Odzieżowych Gimnazjum Nr 1 im. generała Kazimierza Raszewskiego

2012-2013 - podpisanie porozumienia o współpracy z Kutaisi i realizowanie projektu organizowanego przez Miasto Poznań:"Zawód a rynek". Zwiększenie szans rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli. Wymiana pomiędzy Poznaniem i Kutaisi.

2013 - nawiązanie współpracy ze szkołą patronackiego miasta Shenzhen (Chiny)

2014 - XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Mała Pętelka" Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby

2014 - uruchomienie kursów kwalifikacyjnych w zawodzie krawiec


 

Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości