Staż zagraniczny w Niemczech dla uczniów klas fryzjerskich.

3-tygodniowy staży dla 16 osobowej grupy uczącej się w II i III klasach  zawodowych, lub branżowych.

Termin 15.04-05.05.2018 w Centrum Kształcenia w Götz działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie.

Korzyści odbycia stażu:

  • pogłębisz wiedzę i umiejętności zawodowe;
  • poprawisz umiejętności językowe;
  • będziesz lepiej przygotowany do egzaminu czeladniczego;
  • uzyskasz na zakończenie dokument „Europass Mobilność” określający nabyte na stażu umiejętności, które ułatwią znalezienie zatrudnienia.

Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu proszę o kontakt do dnia  2.02.2018r. gabinet 205 p. G. Szczecińska.

 

Załączniki:

 Program stażu

• Formularz zgłoszenia 2018

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.