Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Celem programu doradztwa zawodowego jest zdobywanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów oraz podejmowania trafnych wyborów

w tym obszarze.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2018/2019

 

Nauczycielem doradztwa zawodowego jest pani Grażyna Szczecińska.

 

Godziny dyżuru: pokój 205

Poniedziałek 8:00 – 11:00

Wtorek 8:00 – 14:00

Środa 8:00 – 14:00

Czwartek 8:00 – 13:00

Piątek 8:00 – 10:00

Przydatne linki:

• Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży  – http://www.cdzdm.pl/

• Projekt ZIT – http://www.cdzdm.pl/PL-H178/opis-projektu.html

• Projekt Uczeń z pasją – http://www.cdzdm.pl/PL-H419/uczen-z-pasja.html

• Wyszukiwarka zawodów – http://www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html

• Arena Zawodów – https://zawodowcy.poznan.pl/

• Testy predyspozycji zawodowych  – http://www.cdzdm.pl/PL-H34/o-sobie.html

• Informacje dot. uczelni wyższych państwowych i niepublicznych – http://www.cdzdm.pl/PL-H154/studia-w-poznaniu.html

• Inne możliwości edukacyjnehttp://www.cdzdm.pl/PL-H155/inne-mozliwosci-edukacyjne.html

ROK SZKOLNY 2017/2018

Staż zagraniczny w Niemczech dla uczniów klas fryzjerskich.

3-tygodniowy staży dla 16 osobowej grupy uczącej się w II i III klasach  zawodowych, lub branżowych.

Termin 15.04-05.05.2018 w Centrum Kształcenia w Götz działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie.

Korzyści odbycia stażu:

  • pogłębisz wiedzę i umiejętności zawodowe;
  • poprawisz umiejętności językowe;
  • będziesz lepiej przygotowany do egzaminu czeladniczego;
  • uzyskasz na zakończenie dokument „Europass Mobilność” określający nabyte na stażu umiejętności, które ułatwią znalezienie zatrudnienia.

Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu proszę o kontakt do dnia  2.02.2018r. gabinet 205 p. G. Szczecińska.

 

Załączniki:

 Program stażu

• Formularz zgłoszenia 2018

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.